Redaktører og journalister har ingen enerett på meninger

Bergen. Publisert 20.5.2017

Av Wilfred Høsteland
Illustrasjon: Colourbox 

Pressen tråkker på ytringsfriheten! Både undertegnede og andre har nå – her i Samfunnsmagasinet – påpekt hva som helt klart foregår i stadig økende grad her i landet: Ytringsfriheten tråkkes på av pressen! Selv det å klage på denne situasjonen får man ikke komme til orde med i pressen. Og i de ytterst få tilfeller et slikt klageinnlegg har kommet på trykk (ved en glipp??) – skynder redaktører og journalister seg med å tilbakevise påstanden om at ytringsfriheten tråkkes på – at innlegg fra leserne ofte kasseres ut fra at innholdet ikke samstemmer med avisens/redaktørens/vakthavende journalists mening/ståsted.

Antisemittisme råder

Det har blitt en standard floskel fra omtrent alle landets største aviser at når man sender inn et innlegg som kanskje er kontroversielt – altså ikke «politisk korrekt» – så får man tilbakemeldingen «Vi hadde dessverre ikke plass til ditt innlegg denne gangen!»  Det er bare det at når «denne gangen» blir alltid, da er det selvsagt noe som skurrer – unnskyldningen er en blank løgn! Jeg har selv gjennom ca. 5 år sendt inn mellom 10 og 15 innlegg til Aftenposten om aktuelle temaer. Ikke ett eneste av dem har kommet på trykk! Hver gang hadde de angivelig ikke plass «denne gangen»!

Norsk presse er klart infisert av en form for ensretting – du får ikke mene hva du vil offentlig.  Man får vær så god være «politisk korrekt» – d.v.s. bare gi offentlig uttrykk for hva flertallet synes å mene. Å skrive pro-Israelske innlegg er blitt tabu i norsk presse. Endatil dokumenterte historiske fakta slippes ikke til – slikt kan jo såre Israels fiender – som ser ut til å være norske mediers venner. Antisemittismen råder sterkere og sterkere «takket være» norske medier og en betydelig del av Norges politikere! Men der er også lagt lokk på andre temaer som har med innvandringen å gjøre, hvor man knapt får uttale seg kritisk til den norske innvandringspolitikken generelt.

To utgaver av Koranen?

Islam o.a. må tydeligvis ikke kritiseres, – da kan noen bli fornærmet! Vi ser jo den utspekulerte vrien norske medier gjør når det gjelder islamsk terror: Da er det ekstreme islamister som har utført den – ikke ekstreme muslimer! Kanskje våre redaktører og journalister kan giss oss andre dødelige en forklaring på forskjellen mellom en islamist og en muslim?? Så hvorfor ikke meddele oss etter neste islamske/muslimske terroraksjon (som selvsagt vil komme) – at den ble utført at ekstreme muslimer? Jeg kan jo samtidig spørre om der finnes to utgaver av Koranen – en for islamister og en for muslimer? Når man ser disse tildekkete individene på våre gater, så blir de betegnet som muslimer. Hvorfor ikke som islamister? Jo fordi sistnevnte har et litt mer negativt preg – noe mediene selv har sørget for!

Vi er alle klar over at der ikke alltid er plass til et innlegg dagen etter at avisen har mottatt det. Hvis innlegg skal trykkes i kronologisk rekkefølge ettersom de kommer inn, er helt greit. Det forstår alle – det er en rettferdig ordning. Men det er fullt mulig – selvsagt! – å legge innlegg på vent – d.v.s. at de trykkes i rekkefølge når plassen tillater det selv om det må vente både 1 uke og lenger. Det betyr jo ikke noe. En annen side er at med det store engasjementet mange samfunnsinteresserte mennesker i dag viser omkring aktuelle saker, så øker mengden leserbrev. Da er det også avisenes klare plikt å sørge for utvidet plass til leserinnlegg. Disse har ofte langt større interesse for folk flest enn hva avisens leder mener – og det er leserinnleggene som i størst grad skaper debatt. Men det synes også som om avisene også er redde for å slippe løs en debatt – stoff som gjerne interesserer flest lesere mest. I svært mange tilfeller er lesernes egne innlegg langt mer interessante – og inneholder ofte også mer sannhet enn hva avisene selv skriver! Selvsagt svært pinlig for redaktørene og journalistene selv!  Tenk å bli tatt med buksene nede av vanlige avislesere….?! Det er fal’ig det!

Ingen enerett på meninger

Avisene er også redde for å nekte innlegg fra mennesker med «fine» titler eller såkalte kjendiser! Da slipper innsenderne straks til – gjerne med en halvside eller mer, så «Kong Salomo» blir mer respektert i pressen enn Jørgen Hattemaker! Man skal heller ikke kritisere avisenes såkalte gjesteskribenter eller egne faste journalister. Slike innlegg kan man bare spare seg – de slipper ikke gjennom sensuren likevel! Det er på høy tid at norske avisers blokkering og sensur av den vanlige leser blir tatt opp til en bred offentlig debatt, og at de verste avisenes navn trekkes frem i offentlig lys! Slik sensur skjer også fra andre medier – som TV/radio som i stor grad i mange sammenhenger lar sine egne folk være alene med sine meninger – uansett hvor uriktige disse i mange tilfeller har vært og er! 

Kort sagt – redaktører og journalister har ingen enerett på meninger. Så lenge de misbruker sin makt for å fremme og beskytte sine egne meninger, er demokratiet under angrep og ytringsfriheten blir strammere og strammere slik den har blitt de siste årtiene. Jeg tror at kjernen til alt dette er en klart dominerende venstrevridd holdning fra medienes side – de har som mål og prinsipp at motforestillinger og virkelige facts i mange sammenhenger ikke må få komme frem. Det er en ytterst farlig utvikling som dessverre er i full gang! Våre mediefolk er på ingen måte alene om sannheten – snarere tvert imot!