Regjeringens store paradoks!!

Publisert 24.4.2019. Oppdatert 21:30
Foto: Colourbox

I dagsnytt atten 23.4.2019, kunne forsvarsministeren meddele at hæren kan bruke opptil 85 milliarder kroner på krigsfly. Dette var det ingen innsigelser på, for her gjelder det vel å verne om det norske folks liv og helse, om vi skulle bli angrepet av en fiende. Og sannelig så fikk vi høre av forsvarssjefen at stabiliteten i nordområdene er truet fra vår nabo i øst. Uff – uff.

Så fikk vi høre at stakkars sosialminister Høye ikke hadde råd til å redde pasienter med lungekreft. Nei – det ble for dyrt. Å redde de livene var det ikke så viktig. Men å redde livene til de som eventuelt kan bli angrepet av en fiende, de er det viktig å redde. Dette blir for meg et umåtelig stort paradoks. Tenke seg til at 85 milliarder til kampfly, faktisk til ingen nytte, mot en kjempe – bjørn fra øst, har vi råd til.

Så kom det en rapport fra nord i landet, hvor milevis med fylkesveier har brutt sammen, av manglende vedlikehold. Så samferdselsminister Jon Georg Dale. Er du enig med din statsrådkollega Bakke Jensen at det er viktigere å bruke 85 milliarder til kampfly, enn å holde vårt vegnett i kjørbar stand?

Husk – at alle politikere, vil med tiden, få et ettermæle som kan slå ut i alle retninger. Er man så heldig å komme på en sokkel, er vel det for toppen å regne. Pr. dato ser jeg ingen fra verken Regjeringen eller FrP som kvalifiserer til å komme dit.

Per H. Midtgaard