Rehabiliteringen i Trondheim er for dårlig

Publisert 16.2.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Årsmøtet i Trondheim Pensjonistparti reagerer på at innbyggerne i Trondheim ikke får den rehabiliteringen de bør ha etter en sykdomsperiode. Hva hjelper det å bygge nytt rehabiliteringssenter på Nidarvoll når man samtidig som det nye senteret åpner overfører pasienter fra andre sykehjem slik at nye rehabiliteringspasienter ikke får plass? I dag blir pasienter fra Trondheim som er operert på St.Olav plassert på Øya Helsehus, hvor det knapt eksisterer fysioterapeut. Hva slags rehabilitering er det?

Vistamar ble lagt ned av Arbeiderpartiet med flere 31. juli. 2020 for at man skulle styrke rehabiliteringen i Trondheim.  Hvor ble det av styrkingen? Flere parti etterlyser nå vannterapi i Trondheim ettersom behandling i varmere strøk ikke lenger brukes. Årsmøtet i Trondheim Pensjonistparti undres over hvorfor Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene i bystyret gikk inn for å legge ned dette fantastiske tilbudet. Vistamar hadde et lite budsjett, men gikk i pluss.  De hadde marginal bemanning, men lavt sykefravær. De hadde ikke vikarbyrå, kun faste ansatte med helsefaglig utdanning. De arbeidet tverrfaglig, ga tilbud om individuell behandling og gruppebehandling både på kveld og helg.

Arbeiderpartiet og de rødgrønne samarbeidspartiene lovte brukerne et like godt alternativ i Trondheim, men glemte det viktigste terapibasseng. Nå skjønner de samme partiene at de har bommet totalt og flere etterlyser mangel av terapibasseng. Bruk av vannterapi er en viktig del av tradisjonell folkemedisin verden over, og temperaturen i et varmt terapibasseng ligger som regel mellom 33 og 36 grader. Dette er mye varmere enn et normalt svømmebasseng, og det varme vannet virker avslappende på muskulaturen samtidig som det bidrar til behandling av revmatiske sykdommer som leddgikt, revmatisme, dårlig blodsirkulasjon og ømme muskler.

For mange med funksjonsnedsettelser er derfor terapibad en god måte å bedre både bevegelighet og balanse, samt minske ubehag og smerter. Ulike pasientgrupper har stort utbytte av terapibad. Arbeiderpartiet med flere har satt politisk prestisje over byens eldre og syke og lagt det ned Vistamar til tross for massive protester fra brukere, ansatte og de borgerlige partiene i Trondheim bystyre. Hundrevis av eldre har fått reise til Spania for å få bedre helse. Tilbudet deres ble nedlagt og Trondheim kommune måtte punge ut 50 millioner kroner for å komme seg bort fra avtalen.

Årsmøtet i Trondheim Pensjonistparti krever nå at saken igjen løftes opp slik at man kan få etablert et bedre tilbud for rehabiliteringspasienter med styrking av terapibad i Trondheim samt etablere et nytt tilbud for denne gruppen i varmere strøk.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre