Retningsproblemer?

Publisert 8.8.2020
Foto: Wikipedia

I en tid hvor nazistiske elementer igjen dukker opp og står frem rundt om i verden, terpes der hele tiden på at det er høyre-ekstremistiske krefter. Dette er jo fullstendig ulogisk og galt i utgangspunktet. Det hele startet jo med Det nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderparti. Altså et sosialistisk parti – det ligger jo klart i navnet. Det må følgelig bety at nazismen/nynazismen faktisk er venstre-ekstremistisk. Kanskje det ville være en  altfor stor  belastning for venstrekreftene – også i Norge – at de også skulle belemres med nazismen på sin ytterside i tillegg til kommunismen? Følgelig blir nazismen hele tiden nærmest panisk dyttet over til høyresiden – som høyre-ekstremistisk.

Hitlers parti var ut fra navnet et sosialistisk arbeiderparti – det kan ikke benektes, men benektes likefult. Det må jo nærmest være en verdenshistorisk sensasjon at et nasjonalsosialistisk parti blir omtalt/stemplet som høyre-ekstremistisk! Her har det sannelig vært kjempet hardt gjennom årene for å plassere ekstrem sosialisme på høyresiden! Der er faktisk en viss forskjell på høyre og venstre, men i denne saken blir sidene snudd om – utvilsomt med hensikt, og verden «går fem på»!

Men la oss se litt videre på dagens situasjon m.h.t. ekstremisme og fanatisme – som jo er to benevnelser med samme betydning. I vår tid har vi nemlig fått nye kategorier ekstremisme. Vi har nemlig fått diverse ekstreme elementer også utenom ytterkantene til høyre og venstre. Ja vi har endatil fått ekstremisme i det man kan kalle den politiske midten. Ekstremisme/fanatisme kan settes i sammenheng med politikernes overkjøring av velgerne og majoriteten av folkemeningen. Vi har sett rikelig av det fra partiet Høyre og denne regjeringens tvangs-metoder for gjennomføring av udemokratiske vedtak – som f.eks. sammenslåing av fylker og kommuner, – sentralisering (som jo er en følge av dette), – og en rekke av regjeringens såkalte reformer som et klart folkeflertall er mot. Det virker som om regjeringen er ute etter å markere seg uansett om det er med negative handlinger.

Vi har ekstremisme/fanatisme i midten – stikkord her er Miljøpartiet de grønne (MDG) som i aller første rekke er i ferd med å drepe sentrum i landets to største byer med sine totalt tankeløse ideer og gjennomføring av disse. I Bergen er problemene blitt svært store for tusener som nå har problemer med å ta seg frem med egen bil til sine egne hjem, – til lege, – og m.h.t. varelevering. Næringslivet lider også. Torget og Bryggen er nemlig midlertidig (?) stengt for vanlig gjennomkjøring. Dette fører til at folk med private biler må kjøre rundt halve byen for å komme frem. Det skal visstnok etter MDG’s mening være et miljøtiltak!

Dette partiet har ikke tanke for noe som helst annet enn å presse folk til å gå, sykle eller event. ta taxi. Konsekvendanalyse for sine ideer synes fullstendig fraværende hos disse umodne ungdoms-politikerne – hvis man da kan betegne dem som politikere. De har jo aldri vært ute i det praktiske arbeidsliv, men kommer rett fra skolebenken og inn i politikken. Det kan jo ofte være en lønnsom geskjeft uten kvalifikasjoner! Litt lenger til venstre finner man Rødt og SV som også lanserer en lang rekke meningsløse ideer som de enda ikke har fått særlig støtte for, heldigvis. Konklusjonen er at fanatisme/ekstremisme – som da også blir egoisme og hensynsløshet – finnes i alle politiske retninger i dag.

Og til slutt vil jeg igjen kort nevne det jeg innledningsvis nevnte – at fanatismen lett vokser seg så ekstrem at den blir direkte farlig for samfunnet og folk flest – enten det dreier seg om nazismen, kommunismen, eller f.eks. de grønne elementene som er grønne på mer enn en måte. Det er farlige elementer som mer eller mindre bevisst går inn for å ødelegge samfunnet med enøyde og hodeløse ideer. Vær våken ved de kommende valgene – både til høsten og neste kommunevalg! Farlige elementer finnes i alle retninger!

Wilfred Høsteland