Rettferds-kjempere får svært lite gehør i samfunnsdebatten

Publisert 27.3.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Leder!

Sfm.no (Samfunnsmagasinet) har mer enn god nok dekning for påstanden som vi bruker i vår overskrift. Arrogansen overfor genuine rettferds-kjempere fra norske mediers side, er nå så åpenbar som den kan få blitt. Det er vår erfaring etter over 25 år på Internett.

Siden sommeren 2016 har sfm.no publisert ikke mindre enn hele 330 oppslag som bl.a. omhandler mangel på rettssikkerhet, politisk maktmisbruk, myndighetsmisbruk, lovbrudd fra det offentliges side osv. osv. Det er altså snakk om rundt 47 artikler og oppslag i snitt hvert år under perioden 2016 – 2022. Våre publiserte oppslag har vært meget godt dokumentert, og de har kunnet etterprøves av hvem som helst. (Se gjerne våre serier) ført i pennen av Ole Texmo.

For ca. 25 år siden var den norske pressen langt mer villig til å ta tak i ulike samfunnsproblemer. Det er jo en rett den også har ifølge Vær varsom-plakaten. I dag er situasjonen en helt annen. Det virker som at dagens norske presse er blitt langt mer redde for å ta tak i ulike saker, og særlig saker hvor barnevernet er involvert. Men så kommer paradokset.

Flere rettferds-kjempere har i det siste blitt stygt angrepet av norsk presse, bl.a. for å ha publisert fakta-materiale som systemet ikke ville at allmenheten skulle eller burde få kunnskap om. Og i tilfeller hvor det har oppstått enkelte uenigheter mellom kritikere av særlig norsk barnevern, så har media kommet på banen nesten umiddelbart. Man kan si det slik: De som støtter systemet slik media ønsker får stor spalteplass, og de får boltre seg nesten helt fritt. De som ikke støtter systemet slik media ønsker, blir derimot tiet ihjel eller utsatt for rene karakterdrap.

Seriøs bruk av media-kilder har det også vært så som så med i enkelte norske presseorganer, og enten nå kilden har vært klinisk edru eller ruspåvirket, kriminell eller ikke. Landets største medier både bekrefter og beviser fortsatt klart og tydelig at genuine rettferds-kjempere, får svært lite gehør i samfunnsdebatten. Vi bare spør om hvorfor en slik radikal endring? Dette er sterkt kritikkverdig sett opp mot både ytringsfriheten og pressens egne etiske regler. Disse står nedtegnet i Vær varsom-plakaten.

Selvsagt må også sfm.no akseptere at noen reiser kritikk mot vår journalistikk. Når det er sagt, så må også vi kunne forlange at kritikken er legitim, konstruktiv, og ikke minst saklig. Ren trakassering og stygge personangrep aksepterer heller ikke vi. Der går også vår grense. Her kan dere lese mer om våre regler for publisering.

Redaksjonen i sfm.no.