Rettigheter / friheter for den enkelte hele livet fra vugge til grav

Publisert 15.3.2022
Foto: Privat

«Pensjonistpartiet skal være et parti som skal vokte de rettigheter Grunnloven sikrer den enkelte borger som eiendomsrett, næringsfrihet, personlig frihet, trosfrihet, ytringsfrihet, rettssikkerhet og personvern».

Menneskerettighetene skal ikke glemmes. Bruddene på menneskerettighetene er et stort problem som det til enhver tid må taes alvorlig og kjempes imot.

Pensjonistpartiet har som oppgave å ta tak i slike brudd og påse at de menneskelige rettighetene til enkeltindividet blir respektert og fulgt. Det er nok av politikere i dette samfunnet som ikke løfter en finger i slike saker for selv å tape ansikt.

Det at frihet er blitt så viktig i vårt samfunn gir oss mange valgmuligheter, men denne friheten kan også være tung å bære.  Det å ta egne valg er en innviklet oppgave, og friheten kan også bringe med seg angst, uro og forvirring.

I dag kan man velge det meste fra vugge til grav, men en avslutning av livet er ikke akseptert utført i Norge. Aktiv dødshjelp er straffbart etter straffeloven i Norge. Begrepet dekker normalt to ulike former for hjelp.

  1. a) Assistert livsavslutning:Dette er når en lege skriver ut en resept på dødelig medisiner som pasienten selv må innta. Dette skjer vanligvis ved at pasienten blander medisinen ut i en væske som så drikkes, men det kan også skje intravenøst hvor pasienten selv åpner slangen slik at medisinen går inn i kroppen.
  2. b) Eutanasi: Det er begrepet som brukes når en lege setter en injeksjon på pasienten i den hensikt at pasienten skal dø.

Sveits er hittil det eneste landet som har åpnet for å ta imot utenlandske borgere. Det anslås at reise, opphold, avslutning og hjemsendelse ligger på rundt 10.000 euro. I Norge har et av argumentene mot aktiv dødshjelp vært at vi har såpass god palliativ behandling, at ingen pasienter skal behøve å lide i sluttfasen.

Det er ikke alle sykehjem som har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre god palliativ behandling. Derfor hender det at pasienter ikke får mer morfin tross store smerter, ettersom legen er redd morfinen vil ta livet av vedkommende.

Pensjonistpartiet ser det som viktig at partiet følger opp sitt mål om mest mulig frihet fra vogge til grav. Man må derfor også tørre å ta diskusjonen om livets slutt.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag