Rettsstat eller den totalitære stat?

Publisert 23.11.2020
Foto: Sfm.no

Det er nå en kjent sak at regjeringen overser Grunnloven i omtrent alt som står av de lover som regjeringen og Stortinget plikter å følge. Det eksisterer ingen unntak. Man forventer at folket skal følge lovene som Stortinget vedtar. Hadde man skulle akseptere at folket skulle følge de lovene de selv velger å følge, ville vi hatt anarki i Norge.

Det samme ville vi hatt om de folkevalgte, de menneskene som folket har ansatt til å styre for seg. Ja, for etter Grunnlovens § 49 er Norge ett folkedemokrati. Det betyr at det er folket som har makta, men makan til rot om hele den voksne befolkning skulle entre Stortinget, derfor er ikke valget annet enn at folket ansetter politikerne med stemmeseddelen for å styre for seg. Bryter folket lover, må de stå til ansvar, men også politikerne skal stå til ansvar, for dem skal de etter Grunnlovens § 86 stilles for riksrett.

De senere år har Norge gått i feil retning. Storting og Regjering later som de kan gjøre hva de vil. Med dette settes Grunnloven eller deler av Grunnloven ut av spill. Grunnloven er der for å fortelle hvordan Norge skal styres og å beskytte folket mot overgrep av et hvert slag. Det er bruken av Grunnloven som gjør nasjonen til en rettsstat. Det er nemlig ikke nok at Grunnloven bare er der.

Det virker på meg at Statsminister og statsråder tror de har fritt spillerom, for det er ingen dommere eller statlige jurister som tør å mukke når det begås brudd på Grunnloven, for de er redd for å miste jobben. Jeg har ett forslag for å få bukt med disse unotene. Når det er regjeringsskifte, skal de påtroppende statsråder opp til Kongen for godkjenning, men påtroppende Statsminister skal også opp til Kongen for å avlegge en ed på at hun skal på ære og samvittighet styre Norge etter den Norske Grunnlov og for det Norske land og folk.

Så hjelpe meg Gud.

Kongen som har den myndighet skal ha en bibel som Statsministeren sverger troskapen til.

Denne seansen skal dekkes av både NRK og TV 2.

Gjør statsrådene noe galt i etterkant ligger ansvaret helt og fult hos Statsministeren.

Hans Bauge 
Samfunnskritiker