Saken om lovstridig samordning av grunnpensjoner oversendt stortingspartienes sentralstyrer!

Publisert 12.10.2017

Av redaksjonen.
Arkivfoto: Colourbox (Lisensiert)

Følgende brev er i dag oversendt involverte stortingspartiers sentralstyrer, i forbindelse med den helt klart lovstridige samordningen av grunnpensjoner for gifte og samboende pensjons- og trygdemottakere. Før sfm.no eller noen privat foretar seg noe mer i saken, eksempelvis overfor påtalemyndighetene, og etter som denne saken egentlig handler om politikeres medvirkning til ulovlige pengebeslag i folks pensjoner – i ordets rette forstand, så skal de involverte partienes sentralstyrer gis anledning til å få uttale seg i saken.

Følgende partiers sentralstyre har fått brevet tilsendt:

Arbeiderpartiet
Høyre
Venstre
Kristelig Folkeparti
Miljøpartiet De Grønne
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti

Nedenfor er bilde av brevet som er oversendt fra sfm.no. Vi følger opp saken!