Selv kristendommen har sin mørke historie!

Publisert 14.1.2019
Foto: Colourbox

Vi lever i 2019. Og vi har religionsfrihet i de fleste siviliserte land i verden. Det enkelte menneske kan ha sin tro i hjertet, – en tro soM gir trygghet, kjærlighet og indre fred. Utfra et kristent ståsted vet en hva tro er. Selv kristendommens utbredelse har i sin tid kostet både liv, blod, krig og elendighet. Overtro og hekse-forfølgelse fulgte også med. Den gang.

Som sagt lever vi i 2019, og man skulle tro at sivilisert levemåte hadde nådd fram til alle steder på kloden. Men nei da. En viss religion blir misbrukt, forvridd og vrengt, og de som står bak bruker sin radikaliserte tolkning av religionen sin til å spre frykt i siviliserte land, med bestialske drap, tortur og mishandling, og kvinner skal gjøre som menn sier, leve tildekket og usosialt, og lystre sin herre som en hund. Og alt det fæle som skjer, det skjer under en felles religiøs paraply. En religion som egentlig skal ære Gud, men som i virkeligheten – fra feiltolkernes side – faktisk hedrer Satan, gjennom sin totale mangel på respekt for andre menneskers liv og integritet. En trussel mot alt som er av det gode.

Det er da betimelig å spørre: Når skal den siviliserte verden ta et endelig oppgjør med disse dødens og fryktens krigere, tvinge dem i kne, og – til samfunnets beste – fjerne dem for godt? Man kan jo som eksempel bare nevne de to flotte, siviliserte jentene som var på tur i Marokko, og hvordan deres møte med en viss religions fire formørkede representanter endte. Ville verdens-samfunnets dødsstraff for de fire radikaliserte, bestialske bødlene vært for tøft? Ville Amnesty tålt det?

Sivilisasjonens allierte kjempet mot disse formørkede villfarne i Syria og andre land i Midt-Østen. Koalisjonen hadde overtaket, men – som det heter – ukrutt forgår ikke så lett. Kunne bare ledende staters myndigheter i regionen tatt sin religion på alvor, og formidlet et krav om fred, nestekjærlighet og respekt ut til sine landsmenn, ville kanskje grunnlaget for bestialske drap, frykt-propaganda osv. smuldret bort av seg selv. Men det skjer ikke. Historien har vist oss at det finnes liten vilje til fred og forsoning med den religionen i bunn. Hat og misunnelse overfor den siviliserte verden har dype røtter. Europeere bør tenke seg godt om, før de tenker på å reise til slike steder.

Terje Haugom.