Sensuren i norske medier!

Molde. Publisert 29.3.2017

Av Ellinor Nerbø
Illus.foto: Colourbox

Thorbjørn Andersen i Halden er ikke alene om å ikke få inn sine innlegg i den «ordinære pressen». Kritiske innlegg har noen aviser fått fobier for. Det er ikke «politisk riktig nok», og derfor så skal ikke kritikk tåles unntatt fra de selv naturligvis. Ytringsfriheten står nå på spill, og da blir det nok som Thorbjørn Andersen sa at ”jungeltelegrafen vil få fortrinn hvor norske aviser svikter”.

I en norsk avis fikk jeg nylig se at en advokat i Trondheim nekt fra Fylkesnemnda for Trøndelag å møte i rettspleien i en barnevernssak. Dette ble tatt inn, men om noen bruker den samme avisen til kritikk av norsk barnevern, da setter de foten ned? Kan man da si at det hersker en slags dobbelmoral hos norske aviser ved redaktørene?

Kanskje var denne advokaten noe rett fram og kalte spaden for en møkka-greip inni mellom, for å fakta på bordet, men som ikke blir tålt? Dette er et utslag på hvordan man som redaktør vil bestemme hva som er passende. Nekt av innlegg er noe som både Stanghelle og Steiro ikke tåler. Ytringsfriheten for hvermannsen står for fall? Flere som mener noe om dette??

Redaktørens merknad.

I hovedsak er Samfunnsmagasinet tilhenger av presse- og ytringsfrihet. Vi forbeholder oss likevel retten til å avvise innlegg, artikler, meninger, leserbrev o. lign. som kan oppfattes som rasistiske, direkte støtende og/eller sterkt personkrenkende. Innlegg, meninger, leserbrev, artikler o. lign. som vi benytter, behøver heller ikke å være i samsvar med vårt redaksjonelle syn. Vi forbeholder oss også retten til å korrigere, ta bort eller endre innhold. Sfm.no ansvarer ikke for innhold på eksterne nettsteder som vi måtte velge å linke til.

Det hører med til sjeldenhetene at vi sensurerer innlegg, artikler, meninger, ytringer osv. fra lesere og faste innsendere. Vi er riktignok av den norske ”systemtro” og politisk «korrekte” pressen blitt uriktig anklaget for ikke å følge ”Pressens vær varsom-plakat”, noe som er det reneste sludder og vas fra ende til annen. Sannheten er i stedet den at mange systemtro medier ikke tåler frie medier som kaller en spade for en spade. Men når de selv publiserer liknende kritikker som oss, ja det er det helt i orden så lenge de ellers er politisk «korrekt” i andre mediers øyne. Denne type dobbelmoral tar vi i Samfunnsmagasinet sterk avstand fra. Det burde også PU (Pressens Faglige Utvalg) for lengst ha gjort. Man driver ikke og saboterer pressens egne medlemmers arbeid fordi noen på en viss side i politikken, oppfatter andre som politisk ”u-korrekte”. Det blir rett og slett for dumt og feigt. Red.