”Slik jeg ser det” (Håkon Lie 1975)

Publisert 9.1.2018

Av Thorbjørn Andersen
Foto: Wikimedia

Overskriften er tittelen på boken til Arbeiderpartiets Haakon Lie fra 1975, der han i forordet blant annet skrev følgende: ”Ofte har jeg en uhyggelig følelse av at det er nettopp mangel på vilje til å tale ut som er i ferd med å gi oss et banesår”.

I dag ville det vært særdeles interessant og hørt hans mening om nettopp dagens politiske situasjon, og det uføret vi alle har havnet i. (Haakon Lie var jo kjent for sin klare tale.) Enig, eller ikke i hans politiske synspunkter – disse ble det i hvert fall lyttet til. Slik var det, bare Granskning – mener jeg er et nøkkelord i den sammenheng. Det gjelder på det lokale – og ikke minst – på det sentrale og globale plan – etter hva som i årevis har foregått.

Folkeopplysning – er hva som fortsatt derfor må til. Dessuten – avsløringer i klartekst rundt det som politikere har utført i ”demokratiets navn”. (Påstand fra en opplysende nettside i den sammenheng, er uttrykt på denne måte: ”Dessverre er det slik i dag at vår største folkesykdom heter uvitenhet”). Nettopp! Og resultatet er alt annet enn hyggelig.

Virkelig demokrati – er det i hvert fall ikke. Slik ser jeg det. Derfor – er behovet stort for flere varslere! Alt for lenge har alt for mange nærmest gått på gummisåler, og holdt tyst om det politiske, fascistiske systemet som er bygget opp i Norge. (Og ellers i verden). Profesjonelle journalister har derfor litt av en utfordring! Tar dere, den?

Globalistene har virkelig vært dyktige i sin mangeårige, nedbrytende virksomhet – med sikte på sitt endelige mål: En totalitær verdensorden. (Raffinert utført! Det skal de ha, men heller ikke mer). Men er det et slikt Nazi-system Kari og Ola Nordmann vil ha, til syvende og sist?  I tilfelle strider det mot Norges grunnlov og Grunnlovens intensjoner for landets borgere.  Noe å tenke på? Tenk! Tenk så det knaker! (I Østfold vil nok mange uttrykke det slik på sitt lokale ”stammespråk”: D årnær sæ. (Riksmål: Det ordner seg). La oss alle i hvert fall tro og håpe!