Ikke sett maken til internasjonal migrasjon

Av David Wine. CM Rubinworld
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Norsk oversettelse: Sfm.no

Publisert 10.1.2018

Internasjonal migrasjon fortsetter å vokse på en skala som man aldri før har sett, og den medfører både sosial og kulturell mangfold og ulikheter i levestandard. Samtidig har verden sett en kraftig økning i terrorisme, trusler om krig, populistisk politikk og en betydelig mangel på tillit til lederskap.

Undersøkelse etter undersøkelse de siste årene, har pekt på de betydelige sammenhenger mellom sterk akademisk prestasjon og kunstlæring. Men kan kunsten bygge på grunnlaget for «universalspråk» og faktisk bringe kulturer nærmere sammen? Professor Ada Aharoni, som bor i Israel og er grunnleggeren av det internasjonale forumet for fredslitteratur og kultur (IFLAC), mener at utdanning har en kritisk rolle å spille i fredsprosessen. Inter-kulturell kommunikasjon, fredslitteratur og fredsmedier, kan i stor grad hjelpe til med å helbrede de akutte plager i vår globale landsby. Men Aharoni noterer: «Fred og toleranseutdanning bør gis til lærerne og foreldrene også.

Hvis et barn går hjem etter skolen til sine foreldre som er intolerante og voldelige, så vil barnet, til tross for sin fred og toleranseutdanning på skolen, bli sterkt påvirket av foreldrenes verdier, skikker og tradisjoner. «Dagens ungdom bor i en globalisert verden, og en sann global statsborger ifølge Aharoni, er «en menneskelig verge av alle menneskene i vår globale landsby, ikke bare i landet der han eller hun bor.» Professor Ada Aharoni mottok president Shimon Peres Award for Peace i 2012 for hennes fredsforskning, hennes bøker og hennes arbeid med IFLAC. Hun ble nominert til Nobels fredspris 2014.