Sett ordningen i revers

Publisert 13.3.2020
Foto: Sfm.no (Viken Fylke)

Med Høyre ved roret har Norge opplevd sammenslåing av både kommuner og fylker. Ikke alle er like over-begeistret for dette! Vi hadde kommuner og fylker som var passelige enheter, både administrativt, trivselsmessig og jobbmessig. Det finnes et stort, norsk parti som kan tenke seg å reversere Norge tilbake til de kommune- og fylkesgrenser vi hadde, før endrings-kåtheten hos visse ministre gikk helt av skaftet! Senterpartiet er ikke spesielt begeistret for de nye enhetene. Og endringene har også påvirket innbyggernes følelse av tilhørighet og samhold i de gamle, gode kommuner og fylker. Mange er frustrerte.

Hvorfor var ikke de gamle, historiske enhetene gode nok som de var? Hvorfor skulle enkelte maktmennesker på død og liv endre på det folket følte seg hjemme i, med sammenslåinger, nye fylkesnavn og nye kommunenavn, som innerst inne virket uforståelig og opprørende for mange mennesker? Var det fordi maktmennesket (særlig en viss fra Høyre) ville skape seg et eget avsnitt i ny, norsk historie, og bli husket som politikeren som gjorde de «store» endringer på Norges-kartet? Den som skapte mye sinne og motstand – særlig i nord?

Mange i Norge setter sin lit til at f.eks. Senterpartiet gjør det så skarpt ved valget i 2021, at de faktisk gjør alvor av å reversere «ny-ordningen», og bringe tilbake de gamle, solide kommuner og fylker – og de historisk korrekte kommune- og fylkes-navn, – og gi nytt liv i gamle, ærverdige kommunestyre-saler!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.