Sfm.no med åpent brev til Stortinget og Regjeringen!

Publisert 16.9.2018. Oppdatert
Av redaksjonen i sfm.no
Foto: Colourbox

Med hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov § 110, som har følgende ordlyd; Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige.”, så tilskrives Stortinget og regjeringen i form av et åpent brev.

Det bør ikke være ukjent for noen av dere at det i dagens norske samfunn, hersker store forskjeller mellom folk – rent økonomisk. Dere i regjeringen har eksempelvis sørget for at de rikeste er blitt enda rikere, mens vanlige mennesker er blitt fattigere – tross fantastiske lønnsøkninger på noen skarve prosent, men som straks ble spist opp av nye avgiftsøkninger på bla. mat. Samtidig har dere på Stortinget og i regjeringen bevilget dere selv en svært så god lønnsforhøyelse. Vi snakker om bruk av fellesskapets midler i en statskasse som tilhører alle norske borgere, ikke bare den maktutøvende og politiske eliten slik noen av dere både tror og mener at den gjør.

Fra finansministerens side har det nylig kommet en uttalelse som allerede har skapt uro blant mange, og uten å tenke over hvilke konsekvenser det kan få, dvs. dersom så skulle skje. Til Dagens Næringsliv sa finansminister Siv Jensen for kort tid siden at hun kunne tenke seg ”10 % rente”. En slik sjokkrente vil knekke hundretusentalls norske familiers økonomi totalt, ikke minst grunnet høye boliglån som de aller fleste i Norge både sitter og sliter med. Det er i en forbindelse som denne fristende å spørre rett om dette er en langsiktig plan, slik at flere omsider må gå fra sine hus og hjem, og slik at bolighaier siden får kjøpt slike boliger billig på tvangsauksjoner, for siden å selge dem eller å tjene grovt på utleie?

Fakta tilsier at dere i Høyre/FrP-regjeringen etter at dere kom til makten, har gitt store skattelettelser til mennesker som har mer enn nok fra før av, samtidig som dere sørget for at diverse avgifter har fløyet rett til himmels for å finne dekning for lavere rikmannsskatt, og som selvsagt rammer dem med lavest inntekt. Det skattemessige rentefradraget har også sunket med hele 4 % i løpet av perioden 2015-2018. Dette har både dere på Stortinget og dere i regjeringen et felles ansvar for ble gjort. Sfm.no spør der derfor begge om hvorfor? Tenkte dere over konsekvensene for folk flest?

Norge har i dag også ekstremt høye priser på drivstoff, det til tross for at landet produserer og selger olje og gass til utlandet. Innenlands skal alt koste skjorten – uansett. Det er tydeligvis heller ikke så nøye med CO2 utslipp i andre land som kjøper olje og gass fra Norge, bare Norge tjener penger. Da kommer moralen i skyggen av kapitalen. I tillegg til ekstreme priser på drivstoff kommer bompenger. Bomstasjoner vokser nå opp over hele Norge som paddehatter. For miljøets skyld? Nei, den må dere dra enda lengre ut på landet med. Fatter og begriper dere i regjeringen og på Stortinget egentlig hva slik avgiftsgrådighet medfører for folk flest, også for næringsdrivende i handels- og transportbransjen, eller velger dere fortsatt å lukke øynene, og i så fall hvorfor gjør dere det?

Går vi tilbake til innledningen, så tillater redaksjonen i sfm.no seg til å spørre dere i regjeringen og på Stortinget om dere forstår betydningen av grunnlovens § 110, og om dere nå akter å respektere den, likeledes ta hensyn til den når framtidige statsbudsjett skal sammensettes? Dere i dagens regjering har også sørget for innstramninger i NAV, innstramninger som allerede har rammet mange mennesker med svak økonomi. Det er i samme forbindelse blitt hevdet at flere skal ut i arbeid. Men forstår dere i regjeringen og på Stortinget at folk i Norge ikke kan leve på en luselønn? Høykostnadslandet Norge har dere begge vært med på å skape, ikke minst sørget for at det får leve videre i aller beste velgående. Samtidig tillater dere sosial dumping. Posten Norge / Bring er et av eksemplene. Det ble for dyrt med norske arbeidstakere. Derfor opprettet man billige AS i Øst-Europa.

Helt til slutt nevner vi igjen norske pensjonisters såkalte lønnsøkning. Den var allerede spist opp flere år i forveien, og grunnet gjentatte underreguleringer. Man må få lov til å spørre dere begge om slike mennesker ikke lenger er like mye verd i dagens norske kyniske og gjennom iskalde samfunn. For det er nettopp det Norge er blitt. Var det dette dere i regjeringen og på Stortinget også ønsket skulle skje? Får dere begge en aldri så liten flau smak i munnen etter å ha lest sfm.no sitt brev, tar dere og svarer oss og våre mange tusen lesere. Det hører med til vanlig folkeskikk og vanlig høflighet.

På vegne av redaksjonen i sfm.no
Jan Hansen, ansvarlig redaktør.