Sfm.no mener: Norge må avholde folkeavstemming om EU, EØS og Schengen!

Publisert 24.10.2018
Av redaksjonen i sfm.no
Foto: Colourbox

På Stortinget sitter det i dag 169 rikspolitikere som skal representere nasjonen Norge, landets borgere, og andre som bor der. De er faktisk valgt inn for å treffe beslutninger om hva Norge i hovedsak, aller først skal gjøre innenlands og ellers utenlands. Selvsagt til aller beste gunst og fordel for alle i landet. Etter som en god del av våre rikspolitikere er rene EU/EØS tilhengere, så mener disse at et hav av europeiske byråkrater i Brussel, en by som vitterlig er hovedstad i Belgia, altså i en fremmed stat, i stedet skal styre Norge grunnet vår EØS-avtalen. Man hører ofte slike si at ”EU har bestemt” (i et ikke-EU land – vår anmerkning)!

I dag ser det faktisk ut for at mange på Løvebakken helt har glemt at Kongeriket Norge, skal styres etter den norske grunnloven og øvrig norsk lov, som HM Kongen sanksjonerer i statsråd på Slottet i Oslo, Norge – ikke i Brussel. Vår nasjonale grunnlov forteller klart og tydelig om vårt lands udiskutable suverenitet. Våre folkevalgte som er for EU/EØS, kan fortsatt ikke ha forstått hva den norske EØS-avtalen i hovedsak går ut på. Den handler fortsatt om et Europeisk Økonomisk Samarbeid – for fri flyt av varer og tjenester, ikke fri flyt av en rekke sansløse direktiver, samt rene innblandinger av politisk karakter, i et fremmed land, noe Norge fortsatt er overfor både Brussel og resten av verden.

Mange av våre politikere misbruker EØS-avtalen. De gjør det ved å tillate Brussel å stadig pådytte Norge nye direktiver, slike som overhodet ikke har noe å gjøre med vår opprinnelige EØS-avtale. Det er skremmende at slike vil la Brussel styre hele landet. Hva har slike folkevalgte da å gjøre i vår nasjonalforsamling og i Regjeringen? De forteller jo egentlig folk flest at de selv er så uansvarlige, at de derfor må la EU hierarkiet styre landet. Samtidig er slike redde for å tråkke makteliten i Brussel på tærne. I stedet velger de å tråkke norske stemmeberettigede på tærne.

Det er da bare en ting å gjøre med slike rikspolitikere, og det er å få dem fjernet fra både Stortinget og Regjeringen, og før de får gjort enda mer skade enn hittil. Det er på høy tid at folk flest sier ifra og forlanger en folkeavstemming om både EU, EØS og Schengen, slik at vi en gang for alltid får fortalt makteliten i Brussel og deres norske støttespillere, at majoriteten av folk i Norge ikke er interessert i å stadig bli diktert av dem, og langt mindre et EU-medlemskap. Muligheten er der ved å stemme på partier som vil ha tilbake norsk råderett og norsk suverenitet på ethvert område.