Si opp EØS-avtalen!

Publisert 18.10.2019
Foto: Wikipedia/Brage Aronsen

Det er mange grunner til at Norge bør tre ut av EØS-avtalen. Mest åpenbar er de åpne grenser, med fri flyt – som inkluderer så vel arbeidssøkende europeere, som de som gjerne vil til «Det rike landet i nord» av andre grunner. Mht. arbeider-flyten, så er det en dårlig måte å verne om norske arbeidere på. Gjeste-arbeiderne er i mange tilfeller flinke, og klarer seg med lavere lønn – noe som gir norske arbeidere skeiv konkurranse. Og mange gjeste-arbeidere lever i det skjulte mens de er her, mangler papirer, registrering, er kraftig underbetalt, lønnes svart osv. Arbeidernes organisasjoner er forbannet på denne flyten over grensen, og ønsker at dette sirkuset settes en stopper for. Norsk sosial dumping er tilfelle i dag.

Ved opphør av EØS-avtalen – som medfører en total grensekontroll for Norge – får også tollerne bukt med mye mer av den smugling som skjer i dag, og kriminelle «turister» og ukvalifiserte asyl-søkere og lykkejegere blir omgående stanset og returnert. Kriminaliteten i Norge vil trolig reduseres.

Og de fleste av oss vet, at EØS-reglene sier: «Det kan innkreves bompenger for del-finansiering av ny veistrekning, bro, tunnel e.l. Når prosjektet er nedbetalt, skal innkreving av bompenger opphøre». Men akkurat DEN regelen bryr ikke regjeringen Solberg seg katten om! Så altså, det er aldeles ikke bruk for noen EØS-avtale av den grunn! Hadde EU / EØS brydd seg, og satt foten ned overfor landeveisrøveriet i Norge, hadde mange fått litt respekt for unionen – men nei, ikke slik det er!

Håper fagforeninger og politiske partier går sammen og får slutt på EØS-sirkuset for Norges del! Vi må stå sammen om å verne Norge, norske bedrifter, norsk eierskap og norske arbeidere! Må vi vise våre pass før og etter utenlands-reiser, går ikke verden under av den grunn!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.