Siv Jensen: – Ikke aktuelt å ta IS mødre til Norge

Publisert 3.5.2019
Illus.foto: Colourbox

Siv Jensen holdt en pressekonferanse den 30.4.2019. Hun hadde ingen problem med å plassere skylden for Is – kvinnenes situasjon. Den var utelukkende deres egen. De har kun seg selv å takke for at de sitter i disse umenneskelige leirene. Og det er ikke aktuelt å ta dem hjem til Norge.

Klar tale fra en kvinne som kun har en tanke i sitt hode, nemlig politisk gevinst. Hennes forhold til mor og barn, skal jeg la ligge. Men det jeg ikke kan la ligge, er hvordan i all verden kan et parti som sverger til at mor og barn er uløselig knyttet til hverandre, uansett hvilke omstendigheter de måtte befinne seg i, kan sitte i samme rom som Siv Jensen og hennes meningsfeller. Det er for meg uforståelig

«La de små barn komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører sådanne til.» Ja så står det å lese i den boken Ropstad og Bollestad, og resten av deres tilhengere, har som sin grunnplanke, og i tillegg har svoret troskap til. At Ropstad tror at han skal kunne gjenreise partiet med å foreslå høyere barnetrygd, er vel for utopi å regne.

Et litt merkelig politisk fenomen har inntruffet i kjølvannet av dette turbulente året vi har bak oss. Det er at nå hører man ikke lenger bemerkningen fra spesielt FrpP tilhengere. «Det er da utrolig urettferdig, at et lite parti skal kunne sitte å styre ladet, og knapt være representert på Stortinget. Men det var da SV og SP satt i regjering. Nå sitter Venstre pga KrF i regjering. Ja, Ja.

Per H. Midtgaard