Skal folk dø fremfor å få medisiner som de trenger? 

Publisert 11.1.2022
Foto: Colourbox

Det er store forskjeller på folk, men det må man regne med at det er, folk blir rammet av sykdom og trenger medisiner. Kreftbehandlingen har også opplevd revolusjonerende utvikling, fra å få en dødsdom om du får påvist kreft. I dag kan man bli frisk av kreft som følge av en medisin som kom for noen år siden, som Norge nektet kreftsyke å få og måtte bruke gammelmåten å behandle pasientene på. Medisinen var for dyr. Man hadde bevis fra andre land at medisinen virket godt, men Norge sa blankt nei til å gjøre bruk av medisinen.

Dette går slag i slag. Det ferskeste eksemplet på regjeringens totale likegladhet når det gjelder folks helse. For de som folk har ansatt til å gjøre den jobben som folket skal gjøre etter Grunnlovens § 49.

For folkene på Stortinget har delegert det å godkjenne nye medisiner til andre, slik at de kan si når noen kritiserer dem. Det er ikke vår skyld at den og den medisinen ikke er godkjent. Det er den vanlige ansvarsfraskrivelsen fra politikernes side. Jeg har alltid kalt en spade for en spade. Jeg får lyst til å kalle Stortinget for et korrupt forbrytersyndikat, men gjør det ikke. Dette fordi Storting og regjering sender millioner av kroner til andre land og kaller mye av det for nødhjelp. Dessuten bryter politikerne Grunnloven hver bidige dag.

Vedrørende den mannen som ikke kan puste uten den medisinen han er avhengig av. Her er det altså satt i gang innsamling så mannen allikevel kan få denne medisinen, og at han har tatt opp lån. Så har de plutselig funnet det for godt at resepten på medisinen fra lege, har av det offentlige blitt trukket tilbake som følge at det er så folk som har råd og som da tenker på andre.

Om mannen skulle dø nå, fordi han ikke lenger får puste, vil dette for det første være tortur som vil ende med døden, og da kan man legge til drap begått av de folkevalgte plusset på i synderegisteret. Det hjelper ikke at bestemmelsen om denne medisinen er delegert til andre, likevel er det de folkevalgte som er de skyldige. Her brytes igjen Grunnlovens § 92. For at etter EMK skal alle ha rett til den beste helsehjelp både fysisk og psykisk, for etter den før nevnte § 92, skal EMK følges.

Hans Bauge
Samfunnskritiker