Skal vi fortsette å stille klokken etter sommer- og vintertid?

20.9.2018 06:00 | YouGov Norway AS

Et forslag fra EU-kommisjonen vil gjøre slutt på de årlige endringene mellom sommertid og vintertid. En ny undersøkelse fra YouGov viser imidlertid at det ikke blir lett å finne en løsning som vil gjøre folk i Norden fornøyde.

Sommertiden er innført for å gi folk flere timer med dagslys om sommeren, men den har alltid vært omstridt. Nå har et flertall i EU-parlamentet vedtatt å avskaffe de gjeldende reglene om å skifte tid hvert halvår.

Men hva mener nordmenn og våre nordiske naboer om den nåværende ordningen? Og hva skal i tilfellet erstatte den? Sommertid med lyse sommerkvelder og mørke vintermorgener, eller vintertid med ikke så mørke vintermorgener og ikke så lyse sommerkvelder?

Sommer- og vintertid

Nordmenn er tilsynelatende ikke glade for å få døgnrytmen forstyrret to ganger i året. Bare hver fjerde nordmann (24 %) ønsker å beholde den nåværende ordningen med skifte mellom sommer- og vintertid, mens hver sjette (16 %) ikke har noen mening om saken.

Det er tilsynelatende ikke så ille for ungdommen å få døgnrytmen forstyrret. Det er i hvert fall flest unge mellom 18 og 29 år som foretrekker den nåværende ordningen (38 % mot bare 14 % av de eldre på 60+).

Danskene er også mer fornøyde med den nåværende ordningen. Her foretrekker 31 % av befolkningen å beholde den. I Finland, der debatten omkring logikken ved sommertid blusser opp hver gang klokken skal stilles en time frem og tilbake, er det færrest som foretrekker den nåværende ordningen (9 %).

6 av 10 nordmenn (60 %) vil foretrekke å slippe å veksle mellom sommer- og vintertid, og blant dem er sommertiden mest populær. 45 % ønsker bare sommertid, mens 15 % bare ønsker vintertid. Vintertid er markant mer populær i Finland. 41 % av den finske befolkningen foretrekker bare vintertid som den nye normaltiden.

I Norge er det særlig de eldre over 60 år som ønsker at bare sommertid skal være den nye normaltiden (64 % mot bare 25 % av de unge mellom 18 og 29 år).

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på intervju med 1007 dansker, 1016 svensker, 1013 nordmenn og 1006 finner, som utgjør et representativt utvalg av personer i alderen 18+ år fra YouGov-panelet i perioden 3. til 10. september 2018. Kilde: YouGov.