Skandaløs pasient-kjøring i Bergen

Publisert 17.1.2019
Foto: Wikimedia

Da Bergen Taxi med samarbeidende taxi-avdelinger i omegnen hadde pasientkjøringen, fungerte det fint. Og ikke minst, var/er sjåførene som regel norske og lokalkjente. Dette er to vesentlige minus ved Norges Taxi og Christiania Taxi. Helse Bergen skulle spare penger og de to sistnevnte taxi-selskapene vant, dessverre. Her går altså pasientenes behandling til og fra sykehus og lege på bekostning av noen kroner spart.

Arbeidsmoralen blant en betydelig del av sjåførene i Norges Taxi er på lavmål. Ved flere anledninger har man fått høre fra sjåfører at 5-6 andre sjåfører takker nei til turer de ikke ønsker – de tjener ikke nok. Det resulterer ofte i at pasienter i ganske forskjellig forfatning blir sittende i opp til 2 timer (av og til mer) mens der står lange rekker av ledigs taxier utenfor sykehusene. Det hender at ventetiden ikke kan utholdes lenger, og pasienter må bestille bil fra Bergen Taxi – som pleier å være på plass innen få minutter. De kan jobben sin, og yter en helt annen service.

Når det går over flere timer, har man fått beskjed fra Helse Bergen om at man da kan bestille en bil fra Bergen Taxi, og siden få det dekket. Det har måttet blitt gjort ved flere anledninger, men det er da helt uhørt at syke mennesker skal måtte skaffe spesielle skjemaer som må fylles detaljert ut for å sendes til «hovedsentralen» i Skien, – hvor det tar uker før man får dekningen. Helse Bergen og Norges Taxi som sammen svikter pasientene bør selv bestille biler fra Bergen Taxi når de selv ikke gjør jobben sin godt nok, og spare pasientene for både skjemautfylling og venting på pengene. Dette er da ikke pasientenes problem – men det er likevel blitt det!

Så opplever man følgende løgner: Hvis en taxi er bestilt f.eks. kl. 12.00 fra sykehus eller lege, må man ofte purre etter ½ til 1 time. Da får man ofte et helt utrolig svar når taxien omsider dukker opp: Da meddeler sjåføren at han fikk turen for bare 5-10 minutter siden! Hvis det er tilfelle, holder altså Helse Bergen tilbake bestillingen i lenger tid – antagelig da for å prøve å samle opp flest mulig pasienter som kan stappes inn i samme taxi. Likevel kommer som regel taxien uten andre passasjerer og uten å skulle hente andre på samme turen! Dette virker som klar sabotasje fra Helse Bergen. Man tar ikke hensyn til pasienters tilstand som ofte kan være temmelig dårlig og følgelig er det en stor belastning å bli «satt på vent» i lange tider.

En annen side som svært mange har problemer med er Norges Taxis sjåfører hvor flertallet snakker dårlig – dels svært dårlig norsk. I tillegg er de utrolig lite kjent, og kjører i mange tilfeller store omveier. Dette medfører gjerne at turen blir ekstra dyr for Helse Bergen – som altså tror at de sparer penger på å hyre selskaper som Norges Taxi. Hvis man gjør sjåførene oppmerksom på at de kjører «på blåtur», svarer de gjerne – hvis de forstår hva man sier – «Oh, jai ikke tenke» eller «jai ikke visste om den veien».

Det hender turer blir mer enn 50-lappen dyrere enn nødvendig! Utallige andre historier kunne nevnes, – f.eks. at Norges Taxi ved flere anledninger har stilt opp med sivile biler uten taxameter. På spørsmål om hva det skal bety, er svaret at de ikke har tilstrekkelig taxier! Slik sivil «taxi»-virksomhet er så vidt vites helt ulovlig. Var det noen som snakket om pirat-taxi?! Tør ikke tenke på hvordan tilstandene vil bli dersom Høyre/FrP’s frislepp av taxikjøringen skulle bli en realitet. Det må bare stoppes for enhver pris!

Så vidt man vet har Oslo samme problemene med bl.a. Norges Taxi.  Så lenge Oslo Taxi hadde pasientkjøringen, fungerte det fint.  Det har vært sendt inn utallige klager til Helse Bergen på forholdene – dels med kopier til Norges Taxi.  De fleste man har snakket med klarer ikke arbeidet med å sende inn klager – de må bare akseptere de eksisterende uholdbare forholdene.  Man kan forstå at sjåførene er misfornøyd med at de f.eks. selv ofte må vandre rundt på sykehus og sykehjem og lete etter pasientene som da ikke sitter klare.  Slik venting kan ta over en halv time – uten at de får en krone for den jobben.  Ventetakst burde være en selvfølge også m.h.t. pasientkjøringen.

Konklusjonen må bli at Helse Bergen utnytter kynisk både underbetalte sjåfører og pasientene på en særdeles ufin måte.  Og til sist:  Hvis det er for dyrt å satse på seriøse taxi-selskaper som forlanger litt mer, så er det både lokale myndigheter og nasjonale myndigheter sin klare plikt å sørge for at Helse Bergen (og andre tilsvarende institusjoner) får tilstrekkelig med midler til å holde i gang en seriøs og pålitelig pasientkjøring!  Ingen må komme å fortelle at der ikke finnes penger.  Hvis det er noe Norge har så er det nettopp penger, og her er det snakk om prioritering.  Der er milliarder nok til å søle ut til all verdens utenlandske såkalte «bistand-prosjekter» – men tydeligvis ikke nok til å sørge for våre egne borgere som har slitt og betalt skatter og avgifter gjennom et langt liv!  Det viktigste er tydeligvis å vise verden – utenom Norge – hvor gavmild den norske stat er og hvor mye penger den har til andre.  La mottagerne også få vite at Den norske stat svikter sine egne syke og gamle!

Wilfred Høsteland