Skremmer taushetsplikten de ansatte i helsesektoren?

Publisert 6.5.5023
Foto: Colourbox

I løpet av fem år har helselovgivningen i Norge gjennomgått store forandringer. Alle bestemmelser om taushetsplikt er nå samlet i én lov; Helsepersonelloven. Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i tjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste.

Har bestemmelsen om taushetsplikt gjort det verre for de ansatte?

Tillit til at taushetsplikten overholdes er en bærebjelke i relasjonen mellom pasient og helsepersonell. Det er likevel et faktum at mange lurer på hva det innebærer å overholde taushetsplikten og mange er livredde for å si noe. Det er en selvfølge at opplysninger om sykdomsforhold samt andre personlige opplysninger skal behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

Verre er det om noen ringer og sykepleier blir spurt om det stemmer at NN er pasient. Kan sykepleieren bekrefte dette uten å bryte taushetsplikten? Kan det være riktig at en inneliggende pasients identitet er underlagt taushetsplikt. Hvis helsepersonell har grunn til å tro at pasienten ikke ønsker at informasjon gis, vil det naturlig være retningsgivende for hvordan de innretter seg.

På vaktrommet henger to tavler med pasientenes etternavn og romnummer. Hvis det forekommer isoleringsregime, er også dette angitt med en trekant med bokstav. Gjennom dobbelt vindu er denne tavlen synlig for besøkende. Et dette brudd på taushetsplikten? En B i trekanten vil for eksempel gi informasjon om at pasienten enten er hepatitt- eller hiv-smittet, og det er i høyeste grad taushetsbelagt informasjon.

Redselen blant de ansatte er stor for å bryte taushetsloven. Tiden er inne for å myke opp reglene og redusere frykten for å gjøre en liten feil når det gjelder taushet. Det er jo en selvfølge at med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell, når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp.

Hva så med taushetsplikt og medpasienter?

Svært mange besøkende på sykehjem prater med andre brukere enn sine egne. Det er naturlig at man spør om hvordan det går med denne brukeren. Det handler om å bry seg. Det hender ofte at den ansatte viser til taushetsplikten og kan ikke si noe. Det at folk bryr seg om de andre på sykehjemsavdelingen er et pluss og bør behandles etter det.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at informasjon gis den som fra før er kjent med opplysningene. Opplysninger gis når ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold. Det finnes derfor situasjoner der sykepleier kan informere en medpasient / pårørende uten å bryte taushetsplikten. Hvis man vet at medpasienten er informert om pasientens tilstand, kan den ansatte muligens svare på spørsmålet uten å røpe taushetsbelagt informasjon.

Hjemmel for å fravike reglene om taushetsplikt finnes også i Helsepersonellovens §23, 2. ledd som sier at opplysninger gis når ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold. Det er viktig at alle ansatte reflekterer over kravene som stilles til taushetsplikt. Vi får håpe at de ansatte ikke er redd for å svare på spørsmål pga taushetsplikten. Det finnes muligheter til å gi et svar på et spørsmål uten å bryte taushetsplikten.

Svein Otto Nilsen
Bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Trondheim