Skyss Buss Bergen bør opphøre

Publisert 5.8.2018
Av Wilfred Høsteland
Fotos: Sfm.no

Det har skjedd mye rart på buss-sektoren i Bergen siden Bergens Sporvei dessverre opphørte i 1997 etter 100 år. Det var Høyre i Bergen som slaktet Sporveien – nå skulle alt privatiseres og fusjoneres. En rekke buss-selskaper rundt Bergen og i Bergen ble fusjonert under fellesnavnet Pan Trafikk. Pan ble i noen år en samarbeidspartner med Sporveien – som snart ble til Gaia Trafikk og deretter Tide. Og for å gjøre en lenger historie svært kort, så endte det med den ulykken at hele bussdriften i Bergen og omegn skulle styres av Fylkeskommunen under navnet Skyss. Tide har fortsatt administrasjonen og det er i Tide sjåførene er ansatt, men Skyss disponerer hele ruteopplegget for bussene og Bybanen. Det har ikke vært bare – bare.

Mange håper fortsatt på at en tidligere antydet plan om at fylkeskommunen skulle opphøre. Så langt har ikke det skjedd, og fylkeskommunen driver Skyss – noe de på forskjellige måter klart har bevist at de ikke er kompetent til. Og et annet irritasjonsmoment er for bergenserne, er at Fylkeskommunen trykker all informasjon om busser og Bybanen i Bergen på nynorsk – midt i en riksmålsby!  Det viser jo også total mangel på respekt overfor det klare flertallet av passasjerer som ikke ønsker nynorsk informasjon i Bergen!

La oss ta linje 90 i Bergen som et «godt» eksempel på tragisk drift. Ruten går mellom Indre Arna og Nesttun – begge bydeler i Bergen. Langs ruten er der 3 campingplasser, – Lone, Brattland og Grimen. Disse har i sommerhalvåret svært mange ferierende – primært fra Tyskland og Nederland. De bruker buss til og fra sentrum – via linje 90 og Bybanen. Omtrent hver morgen og formiddag – ikke minst i bra vær som vi som kjent har hatt rikelig av i år – står der til tider opp til 40 mennesker (ofte enda flere) på minst 2 av de nevnte holdeplasser. Når så bussen kommer fra Indre Arna og allerede har passasjerer, sier det seg selv at vanlige busser ikke kan ta med rundt 70-90 passasjerer fra holdeplasser. 

Noen sjåfører stuer inn langt flere enn lovlig, – andre bruker vettet og følger reglene og vil ikke ha passasjerer fremfor den kjente gule stripen like ved sjåføren. Uansett – når bussen kommer til senere holdeplasser er den absolutt helt full, og kjører da forbi. Man har observert at gamle mennesker med to stokker har blitt stående tilbake for så å vente en hel time på neste buss. Det samme har hendt for elever som skal til skolen, folk som skal på jobb, legebesøk, etc. De står fortvilet og vinker – og knyter neven etter bussen.

Undertegnede og andre har gjentatte ganger gjort Skyss oppmerksom på problemene – både via sjåførene og direkte til administrasjonen. Sjåførene beklager seg over at når de bringer problemet inn blir de ikke hørt. Til oss andre får vi servert den gamle klisjeen at «vi prøver hele tiden å forbedre ditt og datt». Denne floskelen er også «svaret» fra Skyss nesten daglig som «svar» på innlegg fra misfornøyde passasjerer. 

Jeg har bedt dem sette inn leddbusser på den aktuelle strekningen visse tider på dagen. Da svarer Skyss at de ikke kan kjøre leddbusser på linje 90. Det er jo det rene tøv. Hele dagen kjører digre vogntog samme strekningen – de er dels lenger enn en vanlig leddbuss. Vi har så bedt om hyppigere avganger i problemtiden. Da snakkes der om manglende økonomiske midler. Men Skyss kan hver dag ellers på året kjøre en rekke mer eller mindre tomme skolebusser uten elever på linjen – elevene foretrekker rutevognene. Og: Varmen i bussene kan angivelig ikke lenger reguleres av sjåførene. Det er kontoret som bestemmer. Dette har resultert i at bussene kjører med varme-apparatene på fullt varme sommerdager med resultat 35-40 grader i bussene. Passasjerer har ved flere tilfeller forlatt bussene da de har vært på randen av å besvime. Før kunne man åpne vinduer i bussene, – det er historie.

Linje 90 er utvilsomt Bergens farligste linje. De velkjente og beryktete Grimesvingene som snirkler seg smale og fæle med vann dypt ned på den ene siden og bratte fjellknauser på den andre, og når busser og trailere/vogntog møtes er det svært ofte speilene ryker – der er knapt centimeters klaring. 


Grimesvingene er smale og det er trangt om plassen for større kjøretøy som her i denne tunellen. Arkivfoto: Sfm.no.

Vi har spurt: Hva om der skjer en brann, – kollisjon med trailer, tankbil, e.a. – en utforkjøring – med stappfulle busser?? Det er visstnok en fjern tanke hos Skyss.  Vi får inderlig håpe at en slik realitet aldri må til for å vekke en sløv og arrogant administrasjon.

Tilbake til kjernen: Det er fullstendig uforsvarlig å la Hordaland Fylkeskommune med buss- og banedriften Skyss fortsette lenger å ha ansvar for bussdriften. Der er krefter som ønsker all bussdrift og Bybanen drevet av Bergen Kommune slik veldrevne Bergens Sporvei i sin tid ble drevet. Men med politikere fra Høyre, FrP og AP mer eller mindre sammensveiset, er vel et slikt håp enda ganske fjernt. Det ser dessverre ut til at såkalte politiske motsetninger ikke lenger er motsetninger – i hvert fall ikke når det gjelder noe positivt som trengs å bli gjennomført! Bergen har på mange måter vært svært slett styrt de siste 15-20 årene – både av Høyre og AP.