Slik fungerer et skatte-diktatur!

Publisert 8.5.2019
Foto: Colourbox

Enda en ulovlig skatt? Har jurister – eller andre – noen gang gått gjennom vårt lovverk for å sjekke om visse skatter og avgifter egentlig er lovstridige? Nå er det såkalte pensjonsist-ranet kommet frem i lyset, og samtlige partier har fått tilsendt dokumentasjon på at Staten fortsatt – MOT dagens lovverk – fratar gifte og samboende pensjonister 10% av deres opparbeidede pensjoner. Den saken skal bli spennende – nettopp fordi pensjonistene i årevis har blitt frastjålet berettiget pensjon – velsignet av alle partier unntatt FrP. Denne saken vil komme frem for fullt i all offentlighet i løpet av neste halvår.

Det dagsaktuelle for enda flere er vel bompenge-diskusjonen og eiendomsskatten. Norge er jo som regel flink til å krype for EU-direktivene og etterkomme alt som pålegges fra vår nye hovedstad Brussel. Det heter i en lov at hvis der skal innkreves bompenger for en ny vei, skal den gamle veien fortsatt være åpen som bompengefritt alternativ! I Bergen korkes alle andre muligheter enn bompengeveier. Slik fungerer et skatte-diktatur!

Og nå har vi nylig fått bekreftet, bl.a. i BA, at Bergen har milliardoverskudd. Det er ikke småtterier! Likevel tillater kommunen seg å TA en ekstra skatt fra oss som er så syndige å eie eget hus og hjem. Her er også spørsmålet om politikerne uten videre bare kan ta seg den frihet å finne på nye og flere avgifter som der i utgangspunktet ikke finnes grunnlag for? Våre politikere må jo nødvendigvis vite at årsaken til en eventuell pengemangel i bykassen (??), har sin årsak i deres egen udugelige og hensynsløse økonomiske politikk hvor der brukes penger som ikke er der. DA tar de seg følgelig den frekke frihet (lovstridig??) å pålegge sine egne velgere nye ekstra-skatter for å dekke politikernes feilslåtte politikk.  De kjenner tydlgvis ikke regel om p ta tæring etter næring.

Så jurister: Er der virkelig en lov som tillater politikerne å finne på nye skatter og avgifter etter eget forgodtbefinnende, når de selv er skyld i det hele? Hvis der ikke er en lov som begrenser dette, så mangler vi i høy grad en slik lov. Men når det er politikerne som lager lovene, så har vi igjen problemet med bukken og havresekken. De vil vel beholde «retten» til å rane velgerne fortsatt når deres feilslåtte økonomiske politikk ikke strekker til. Var det noen som snakket om folkevalgte og politikerforakt?

Wilfred Høsteland