Sløve og uansvarlige politikere har skylden!

Bergen. Publisert 6.12.2016
Av Wilfred Høsteland
Arkivfoto: JH Media

I takt med økende innvandring de siste årtiene har også kriminaliteten i Norge øket betydelig.

Det er vel noen årtier siden at svensk politi (og så vidt jeg husker også norsk politi) kunne meddele at rundt 80 % av volds- og vinningskriminaliteten ble begått av innvandrere.  Riktigheten av dette blir jo stadig mer og mer tydelig fra år til år fortsatt.

Schengen ga økt kriminalitet

Knivstikking hører til dagen uorden, og er oftest innen innvandrermiljøer. En vesentlig del av drapene de senere årene er også begått av innvandrere – ofte mot sine egne. Tyveribander som i første rekke kommer fra Øst-Europa turer frem nær sagt over alt i landet. Vi har fortsatt disse «klassiske» bandene som tapper lastebiler for diesel og som stjeler deler fra visse bilmerker – tydeligvis på bestilling. Noen er blitt tatt – innvandrere/utlendinger – selvsagt!  En del av de brutale ranene mot gamle mennesker i sine egne hjem er også blitt begått av utlendinger. Fyllekjøring blant trailersjåfører (ofte i farlig dårlige kjøretøyer) er som regel også utlendinger – fortrinnsvis fra Øst-Europa.

Ut fra statistikker – så langt disse har blitt offentliggjort – er neppe Ola Nordmann blitt mer kriminell i dag enn for 50 år siden. Da tenker jeg selvsagt på NORDMENN i ordets rette betydning – og ikke dem «med utenlandsk opprinnelse». Hvem har så skylden i all denne kriminaliteten? Spørsmålet skulle jo være helt unødvendig. Den første som bør nevnes her er Gro Harlem Brundtland som sørget for å få Norge med i Schengen-samarbeidet. Det er den største forbrytelse mot landet og den største tragedie for Norge siden 2. verdenskrig! Der ble overhodet ikke gjort den minste konsekvensanalyse over hvilke følger åpne grenser ville kunne få for landet.

Et svik mot Norge

Egentlig var konsekvensene allerede da dette ulykksalige samarbeidet startet – helt klare.
Enhver måtte jo kunne se hva som da ville kunne skje – og som vi ser skjedde også. Men våre rikspolitikere – omtrent uansett partifarge – er også skyldige for dagens situasjon med stadig økende kriminalitet og påfølgende utrygghet blant folk – og ikke minst blant de eldre.  Inngåelsen av Schengen-samarbeidet var og er et svik mot Norge og vår befolkning. Det er enda ikke for sent å bryte dette samarbeidet, men jeg tviler på at de (u)ansvarlige på Stortinget og i Regjeringen er kloke nok til å forlate Schengen-samarbeidet. De er altfor feige! Og da vet vi med 100% sikkerhet at tilstandene her i landet m.h.t. kriminalitet bare vil bli enda verre etter som tiden går!

Glad jeg ikke er ung i dag!   Våre etterkommere vil etter alt å dømme mer og mer få et fullstendig ugjenkjennelig samfunn på mange måter – for en stor del styrt av Ali, Mustafa og Katalowski og hva de måtte hete alle sammen – som allerede for lengst har fått sine plasser i norsk politikk og innen andre offentlige instanser.  Historien og ettertiden vil både bedømme og fordømme dem som har styrt Norge de siste 20-30 årene.