Snikinnmelding i EU pågår for fullt

Publisert 17.2.2018

Av Reinert Nicolaisen
Foto: Colourbox

Det er helt klart at Vidar Kleppe (DIN) har rett i sitt klare standpunkt mot regjeringens videreføring av Brundland-politikken. Det er helt på sin plass. Den blå/grønne regjeringens tilslutning der de går inn for at kraftforsyningen skal bort fra norsk råderett er en skandale.

Regjeringen vil innlemme Norge i EUs energiunion – stikk i strid med Grunnloven! Men Grunnloven har jo vist seg ikke å ha særlig verdi for dagens politikere. Fagfolks og den øvrige ekspertisens anbefalinger er imot det klare folkeflertallets ønsker og vilje mot Brundtland politikken. Jeg mener Kleppe har rett her. Man kan jo bare se på alle de blå/grønnes såkalte reformer som ikke har noe med reformer å gjøre, og som har møtt massiv motstand fra folk flest. NSB trues, resten av Posten trues, og generelt sagt er hele vår kulturarv truet. Masseinnvandringen fortsetter.  

Det som i virkeligheten skjer igjen, er at regjeringen trinn for trinn prøver å snikinnmelde Norge i EU via finurlige bakdører, som de tydeligvis med god grunn vil tro at folket ikke vil oppdage. Regjeringen Gro Harlem Brundtland svek Norge da landet ble Schengen-medlem, og våre grenser ble satt vid åpne for all verdens kriminalitet og annen «fri utfoldelse»av alskens kulturer og tvilsomme religioner over våre grenser – i den grad det lenger kan kalles grenser.

En regjering som gradvis gir bort landets ressurser med støtte av sosialistene. Politikere som totalt mangler respekt for folkets meninger bør kastes, men det må et systemskifte til. AP er på ingen måte et alternativ. Det eneste partiet som ser ut til å følge folkets ønsker og som har en fornuftig politikk er faktisk partiet Demokratene I Norge. Bare synd at dette partiet ikke enda har kommet seg i en posisjon de fortjener. Det kan fort endre seg. Jeg synes faktisk det står respekt av partiets klare mening om at konflikten i Norge, handler ikke om hvem som er mørkhudet eller hvit – høyre eller venstre – rik eller fattig – mann eller kvinne. Konflikten står mellom dem som forstår vårt land og dem som vil redde det.