Speilvendt norsk sympati!

Bergen. Publisert 23.8.2016
Av Wilfred Høsteland
Foto: JH Media

Bekymrete muslimer i Norge er egentlig en god begynnelse og et godt tegn!  Det er Islam som de siste årene har tatt bort freden fra verden, og det vil bare øke på. 

Annerledeslandet – hvor man med rette kan bruke setningen «I bakvendtland der kan alt gå an» – og landet hvor «politisk korrekthet» teller mer enn fornuften – har der igjen oppstått et meningsløst fenomen. Jeg sikter til Aftenposten og flere andre mediers nylige oppsett med tittelen «Muslimer blir syke av islamfrykt». Du verden for en sensasjonell nyhet! Tittelen kan jo selvsagt forstås på to måter: 1: Islamfiendtlige holdninger (som det visstnok menes,) – og 2: Islamistenes/muslimenes frykt for sine egne og sin egen uroskapende tro. Kanskje da frykt for sine egne hvis de selv forlater sin muslimske tro og blir «vantro»? Da befinner de seg jo som kjent i en viss fare!

Driver ut sine egne ”ikke-troende”

Aftenposten med flere er altså urolig for muslimenes psykiske helse som følge av norske islamfiendtlige holdninger. En forsker sier, i følge bl.a. Aftenposten, at muslimer opplever angst og stress selv om de ikke opplever direkte diskriminering. Dette høre jo egentlig lovende ut. Hvorfor komme til et såkalt kristent land hvor Islam ikke har noen som helst tradisjon – og hvor der neppe var en eneste muslim før den vanvittige innvandringen ble sluppet løs av våre myndigheter – ut fra Norges katastrofale Schengen-medlemskap!

Når man en gang i blant – tilfeldigvis (muligens som en glipp) – får slippe til i norske medier (spesielt i norsk presse!) med Islam-kritikk, blir man jo straks stemplet som rasister fra visse hypnotiserte og forblindete norske instanser. De forstår nemlig ikke at Islam ikke er noen rasebetont «religion» men heller et sykdomssymptom.  Før 11. september 2001 hørte vi knapt om Islam og muslimer. Det var noe fjernt langt borte i en annen verdensdel – noe som ikke verken interesserte eller vedgikk oss. Men det skulle dessverre ikke vare lenge. Der er vel hovedsakelig 2 årsaker som har drevet galskapen (les djevelskapen) til Europa – og Norge: Deres egne driver dem ut av sine land når de ikke er troende nok – eller de har fått i oppgave å spre sin «religion» mest mulig til Vesten. Altså en form for snik-misjonering og infiltrasjon. I dag finner vi også her i landet muslimer innen omtrent alle yrkesgrupper – ikke minst i offentlige etater og endatil innen politikken både på Stortinget og omkring lokalt. Det kan bli farlig, og det er nok bare begynnelsen! Bare vent 5-10 år fremover!

Ikke ”rasehat” eller ”Islamofobi” 

Venstrekreftene både i Norge og andre steder – står nærmest på grensen og klemmer muslimene når de kommer. Det kan man egentlig kalle landsforræderi. Det gjør også mediene – som jo minst 80 % er venstreorientert. Det var velkjent også før masseinnvandringen. Adskillige alvorlige hendelser rundt om i verden de siste 15 årene har vist helt klart hvem som har grunn til angst. De vestlige nasjonenes etniske innbyggere! Hva har gått igjen gang etter gang etter terrorhandlinger? Jo terroristenes naboers beretninger – «Vi kan ikke forstå at han/dem kunne gjøre noe slikt – de var jo så flotte, smilende, høflige og hjelpsomme naboer!»  Det skulle være ganske klart for de fleste (unntatt for politikere og sosialister) at et smilende og høflig menneske ikke garanterer at de er ufarlige. Slike naboberetninger i ettertid kom fra Boston, London, Paris, Nice, – fra Spania, etc.

Så kom ikke her å beskylde oss etniske borgere for «islamofobi» eller rasehat! Det er vår sikkerhet, kultur og våre tradisjoner som står på spill – ikke muslimenes! Islam er ikke en religion, men nærmest en tilstand – en syk tilstand og også mer og mer en smittefarlig tilstand. Ingen kan plukke ut ekstreme islamister fra andre. Det forteller historien sin etter hvert svært så tydelige språk om. Der det er muslimer er det bråk – og der det er bråk er der muslimer! Det er sakens enkle og beviste facts!

Translatører kan ikke jobben sin

Jeg vil innstendig anmode norske medier om å våkne opp og se realitetene i øynene. Dere har lenge nok stukket hodet i sanden – eller latt humla suse. Jeg har den siste tiden mistet all sympati for Donald Trump etter hans idiotiske og skandaløse uttalelser og holdninger, men jeg forstår fortsatt hvorfor mannen ville stenge ute islamister/muslimer fra USA. Der har de sannelig fått føle mer enn noen annen nasjon hva det muslimske djevelskapet har forårsaket! Vi vil ikke ha en repetisjon av galskapen også i Norge. Setter vi ikke snart foten ned og våkner opp, så er det nok uunngåelig også her med islamistiske terroraksjoner!

I Paris har myndighetene stengt over 20 moskeer den senere tiden grunnet noe annen virksomhet enn den «religiøse». Bare gjør det samme i Norge, og forby bygging av flere moskeer! Det er i moskeer de fleste større terroraksjonene i verden angivelig er blitt planlagt!  Bekymrete muslimer i Norge er egentlig en god begynnelse og et godt tegn! Det er Islam som de siste årene har tatt bort freden fra verden, og det vil bare øke på. Vent og se! I følge Koranen er det tillatt for muslimer å drepe både jøder og andre «ikke-troende». Altså oss andre ikke-muslimer. Det har vi fått referert til utallige ganger, og hver gang prøver muslimer å innbille oss at det er galt oversatt! Helt forferdelig med alle disse translatørene som ikke kan jobben sin!