Spekulativ medie-sjonglering!

Bergen. Publisert 10.1.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

Mange har nok merket seg at når NRK og TV2 (og dels pressen) omtaler terroraksjoner utført av muslimske grupperinger, – IS og andre, – så er disse aksjonene utført av ekstreme islamister.  M.a.o. passer de seg klart for å ikke si muslimer! Selvsagt kan man flire til dette, men det er faktisk ingen grunn til det i og med at det er vår oppfattelsesevne og indifikasjonsevne mediene leker med, – som en slags villedelse – en slags «bort-fokusering»  fra benevnelsen muslim.

Her har vi igjen et av mange eksempler på en idiotisk form for pynte-innpakking av hva som er blitt et skjellsord – samtidig som alle våre nye «landsmenn» ikke må oppfatte det støtende. Men kanskje NRK og TV2 kan forklare oss mindre begavete og uopplyste tosker (!) hva som er forskjellen på en islamist og en muslim? Kanskje de nevnte medier også kan konkretisere/dokumentere hva som er forskjellen på en ekstrem islamist og en ekstrem muslim – og i tillegg hvem av dem som er ekstrem eller ikke? Det vet man nemlig ikke før de har utført en terrorhandling. Etter enhver større terrorhandling rundt om i verden de siste 10-15 årene hvor muslimer (selvsagt!) har vært de skyldige, har deres naboer frem til da blitt intervjuet. Og hva har da alltid gått igjen?  Jo – at terroristene hadde jo vært så høflige, hjelpsomme, stillferdige og blide naboer – at de ikke kunne fatte hvordan slike «pene mennesker» kunne begå så fryktelige handlinger! Dette startet faktisk opp etter 11. september 2001 – uttalt av naboene i Boston!

Så da er et velbegrunnet spørsmål: Dere/dem som har muslimer til naboer, eller som går rundt og digger dem på andre måter, – vet dere egentlig hva de kan finne på? Eller er dere like godtroende som de omtalte naboene? Og våre myndigheter (såkalte folkevalgte!) – tar imot ukritisk mot dem med åpne armer, og forsørger dem via NAV – til den dagen dere virkelig får se hvilke mennesker mange av dem egentlig er. Jeg sier ikke at alle muslimer er potensielle terrorister, men man må huske på at Islam er en intolerant draps-religion – dokumentert flere steder i Koranen – hvor bl.a. det er tillatt å drepe jøder og andre «vantro» – altså alle oss andre! Og det ser vi jo mer og mer praktiseres rundt om i verden – senest i Tyrkia – igjen. Da roper galningene at Allah er stor (NB! Allah er ikke Gud, slik våre medier feilaktig og provoserende oversetter!)

Velkommen til Norge – landet som (van)styres av forblindete selvdigger-politikere som snakker høyt og entusiastisk om et fargerikt fellesskap, som skal være åpent for enhver som prøver å innbille dem at de er på flukt. Hvorfor er så muslimene så misfornøyde med mange av de norske tilstandene og anordningene? For å en gang komme dit hen at de blir mange nok til å vri vårt samfunn over til deres egen styreform. Kampen deres er for lengst begynt! Dem som lever om 20-30 år får se!