Statens ”umoralske” rundstjeling!

Publisert 27.8.2018
Av Terje Haugom
Arkivfoto: Sfm.no

I 50- og 60-årene hadde vi ikke olje-industri. Men veiene som ble bygget, var en oppgave som naturlig hørte inn under det statlige og kommunale ansvar. Og noen veier var fylkets ansvar. Men med det som kom inn fra bensinpumpene i form av avgifter, klarte man å utføre de veianlegg som trengtes. Og vi hadde km-tellere med stempling hver måned i dieselbilenes motorrom. Og så var det årsavgiften.

Dette levde vi med, og verden gikk videre. Helt til noen grådighetens apostler hvisket kommunepolitikerne i øret at ”bompenger” ville gi kommunene ekstrainntekter, og lette presset på stat og kommune. De var jo «myndighetene», og hvem våget å opponere mot dem? Dette måtte prøves!

Og slik startet epidemien. Uansett hvor hardt det rammer, – det finnes ikke vaksine mot dette! Motgiften – total fjerning av landeveisrøveriet – ligger hos stat og kommune, men den skal ikke anvendes. Det er viktig at hele nasjonen lider samme skjebne! Barnefamilier som trenger bilen i det daglige, yrkesaktive, pensjonister, de med god råd, og de som har lite nok fra før! Og for at landeveisrøveriet og ditto epidemi skal ramme absolutt alle, er det viktig å ha enda flere bommer, og enda høyere takster – særlig når folk har mest bruk for bilen!

Samme policy benyttes nå av «myndighetene» i samband med de nye, digitale, selvrapporterende strømmålerne! I «rushtiden» – når folk skal ha seg middag – skrues kw-prisen opp! Totalt uhørt! Hele bompengesystemet og strøm-overprisingen må avvikles! Det eller de partier som kan love – og gjennomfører dette – blir kommende valgs vinnere! I 2019 og 2021 må det gjøres! Med oljeformuen Norge har er det både umoralsk og meningsløst å rundstjele vanlige folk slik! Kjeltringer er de som holder dette røveriet i gang– intet mindre!

Redaktørens merknad: Ordet ”kjeltringer” er et altfor mildt ord å bruke i en forbindelse som denne. Det er snakk om økonomisk vinningskriminalitet av aller råtneste, laveste og simpleste sort, utøvd av makt- og herskesyke politikere samt farlige byråkrater overfor majoriteten av landets befolkning: For å stjele mest mulig fra dem i tillegg til skattene som de allerede har betalt av sine inntekter.

Aldri før har folket i Norge opplevd maken til en mer hensynssløs og sanseløs avgiftspolitikk enn den vi ser i dag. Å få ansvarlige elementer til å skjønne at alle skal kunne bo og leve av det de tjener, og aller helst ha litt overskudd til både ferie og fritid både for seg selv og sitt avkomme, tror vi i sfm.no er vanskelig så lenge det ikke går inn i toppen på dem.

Flere politikere og deres familiemedlemmer har sugerør i norske bompengeselskap: For å berike seg selv på andres bekostning. Selv ektefellen til landets sittende statsminister har det. Og hun kommenterer derfor ikke eksplosjonen av statlige elektroniske ranere langs det meste av det norske veienettet. Fysj og fy for en stinkende moral. Red.