Statsrådene og domstolen som ”fulgte opp” med ”justismord”!

Publisert 14.1.2019. Oppdatert.
Leder
Foto: Sfm.no Arkiv

Blant flere på sosiale medier (særlig på Facebook), har det over tid blitt framsatt påstander fra enkelte om rene konspirasjonsteorier fra tidligere barne- og skolehjemsofre. Det har vært i forbindelse med saker som disse har reist mot staten, i hovedsak grunnet barnevernets mange lovbrudd og grove uansvarlighet i deres aktuelle sak.

I disse sakene har flere vært involvert: Flere statsråder, Stortinget, Regjeringen, BLD og domstolene. På vegne av flere tidligere skole- og barnehjemsofre, kommer sfm.no her med en del bevis, og som bekrefter at ofrene senere ble utsatt for justismord både fra den norske statens side – også politisk og rent juridisk.

Overenskomsten på Stortinget

Allerede i året 2005 sto det utvetydig klart fra et enstemmig storting, at foreldelse ikke skulle påberopes i slike saker. Man skulle påse at Regjeringen fulgte opp overenskomsten fra et enstemmig storting. Det ble overhodet ikke gjort fra det ansvarlige Barne- og likestillingsdepartementet ved to statsråder. Aller først vises det til en e-post fra Anders Tyvand (KrF).

(Saken fortsetter under bildet)


Sfm.no viser så videre til brev fra tidligere Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget). Brevet ble sendt til Barne- og likestillingsdepartementet og innhold er ikke til å misforstå for noen.

(Saken fortsetter under bildet)

SV-statsråd tråkket over Stortinget

Til tross for den udiskutable overenskomsten, ble det siden påberopt ”foreldelse” fra to statsråders side da en sak skulle opp for Oslo Tingrett. Den første statsråden som tok i bruk denne type maktmisbrukende middel, og således tråkket over Stortingets enstemmige overenskomst, var daværende statsråd for BLD (det saksøkte departementet) Inga Marthe Thorkildsen fra Sosialistisk Venstreparti. Det har jo stormet ganske mye rundt denne politikeren i andre og senere forbindelser.

(Saken fortsetter under bildet)

I denne boken framkommer det enda flere utvetydige bevis om hvordan de enkelte involverte opptrådte. Boken kan bestilles hos de fleste av landets bokhandlere eller direkte hos Licentia AS. Foto: Sfm.no/Licentia Bokforlag AS

FrP statsråd gjentok samme handling

Da den blå-blå regjeringen tok over etter de rødgrønne, så gjentok daværende statsråd Solveig Horne fra FrP nøyaktig samme handling som hennes forgjenger Thorkildsen. På dette tidspunktet hadde sakens første dommer Elisabeth Arntzen forlatt Oslo Tingrett og dommerfullmektig Helle Astrup ble satt til å administrere den aktuelle saken. Dommen i tingretten endte med full frifinnelse av staten grunnet ”påberopt foreldelse”. Så kan man spørre seg hvor dommerfullmektigen var da de øvrige og udiskutable bevisene ble framlagt. Oslo Tingrett løp statens ærend og er således medansvarlig for justismord!