Stol ikke blindt på hva leger og apoteker sier!

Strömstad 28.7.2016

Av Christer Johansson
Foto: JH Media (Illustrasjon)

Det er menneskelig å feile, men en leger, særlig en som jobber på en akuttavdeling, skal aller helst ikke gjøre feil som får store konsekvenser.

Det var i slutten av februar i år at en kvinne på 63 år, snublet i en stein på et fortau i den svenske byen Strömstad. Hun skadet både sin venstre skulder og flere fingre på venstre hånd. En kvinnelig sjåfør som kjørte en bil fra et lokalt sikkerhetsselskap fikk stoppet. Hun hjalp den skadde kvinnen opp og sitte. Hun ventet også sammen med henne til en ambulanse ankom etter ca. en halvtime.

Feile smertemedisiner

I første omgang ble kvinnen kjørt til et lokalt legesenter, og så videresendt til det lokale sykehuset i Strömstad hvor de tok røntgen. Det ble konstatert en frakturskade i skulderen på venstre side. Der etter bar det tilbake til legesenteret. Senere brakte hennes mann henne til akuttavdelingen på sentralsykehuset i Trollhättan, hele 140 km sydøst for Strömstad. Der ble hun sittende i nesten 5 timer før det endelig kom en akuttlege for å «titta på henne». Denne gjorde ikke annet enn å gi henne en støtteholder for armen og noen verktabletter som het Citodon. De omtalte tablettene er på vei ut av det svenske medisinsystemet grunnet flere årsaker, men det reagerte ikke «legen»? i Trollhättan på.

Kvinnens ektemann gikk så dagen etter på et apotek for å hente ut den foreskrevne medisinen. Sammen med denne kunne kvinnen ifølge apoteket, bruke enten Paracet eller Panodil – dog ikke samtidig. På apoteket ble kvinnens ektemann av en farmasøyt derimot anbefalt å bruke apotekets «egen Ibumetin», noen verktabletter som het Apofri. Etter kort tids bruk begynte kvinnens begge ben å bli ganske røde. Så poppet det opp store vannblemmer. En lege på legesenteret i Strömstad, ga da kvinnen antibiotika for å «förebygga inflamation». Så begynte en hel serie med problemer. I løpet av noen uker samlet det seg nesten 15 kg vann i kvinnens kropp. Hun tok da kontakt med privat lege i Norge og fikk vanndrivende tabletter. Disse hjalp ikke noe særlig.

Havnet på sykehus

Etter å igjen ha blitt sjekket av lege i Strömstad, fikk kvinnen beskjed om at hun måtte legges inn på sykehus. Nok engang avsted til «akutten» i Trollhätten (NÄL). Igjen mange timers venting på «lege». Når denne endelig dukket opp kunne heller ikke han gjøre annet enn å skufle henne videre til Uddevalla Sykehus, men hvor for øvrig all akutt hjelp siden lenge ikke er mulig å få. Avdelingen er nemlig nedlagt av sparehensyn. På dette sykehuset fikk kvinnen imidlertid hjelp til å få ut alt vannet av kroppen, men hennes ben som fortsatt hadde store lekkende sår, ble ikke ordentlig rengjort slik de burde vært. I dag sliter fortsatt kvinnen med sår på begge bena, men hun er forhåpentligvis på bedringens vei.

Samfunnsmagasinet vil bemerke:

Mange liknende hendelser kunne ha vært unngått om både leger og apotek hadde vært langt mer forsiktige med hva de utleverer, ikke minst at de nøye sjekker eventuelle interaksjoner mellom ulike medikamenter. I et tilfelle fikk den samme kvinnen 10 ulike medisiner grunnet en grov feilbehandling i 2011. En dansk akutt-lege fant siden ut at fem av tablettene sloss med de fem andre.

Mye tid og ekstra lidelse kunne også denne kvinnen (som er norsk statspensjonist) ha vært spart for. Hun betaler full skatt og trygdeavgift til Norge. Det nye sykehuset på Kalnes i Østfold får hun derimot ikke lov til å benytte grunnet et overbyråkratisk, idiotisk, og rent ut sagt diskriminerende regelverk. Om denne kvinnen ønsker legehjelp på norsk side av grensen må den i så fall foretas privat. Bare i spesielle tilfeller (om alvorlige ulykker inntreffer innen Strömstad kommune), kan skadde norske statsborgere bli fraktet til Norge. At man betaler full skatt og trygdeavgifter til landet har overhodet ingen som helst betydning.

Det heter også så fint i den nordiske tonen at «vi tar var på hverandres borgere», men dessverre ikke godt nok. Danmark ligger i dag på topp i Norden når det gjelder å få rask og adekvat akutt legehjelp. NÄL (Norra Älsvborgs Länslassarett) i Trollhättan, som også er hovedakuttmottaket for alle innbyggere i Strömstad Kommune, har i en rekke år vært under lupen grunnet bl.a. altfor lang ventetid og mange stygge feilbehandlinger, ofte forårsaket av overarbeidede leger og annet helsepersonell. Sfm.no har vært tilstede på det aktuelle sykehuset ved to tilfeller. Red.