Stortingsvalget 2017: MDG vil ha et mangfoldig samfunn

Publisert 27.62017

Innledning: Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Illus.foto: Colourbox

I vår serie om de sittende stortingspartiene, er turen nå kommet til Miljøpartiet De Grønne, og som er det siste i rekken. MDG kom på Stortinget for første gang i 2013. I de fire årene partiet har vært representert i landets nasjonalforsamling, så har det ikke manglet på kontroversielle utspill.

Mange mener i dag at MDG er bilhaterpartiet nr.1., og at partiet ikke tar et godt nok ansvar når det bl.a. gjelder innvandring til Norge. Mange har også reagert ganske kraftig på at partiet vil tillate bruk av hasj. Fra partiets prinsipprogram har sfm.no sakset følgende tekst, som vi gjengir nedenfor i kursiv stil.

Et mangfoldig samfunn

Miljøpartiet De Grønne anser kulturelt mangfold som en betingelse for et grunnleggende fritt og vitalt samfunn. Mangfold er en forutsetning for å finne nye løsninger på kollektive og individuelle utfordringer. Vi grønne mener at alle mennesker har rett til å foreta egne valg, uttrykke seg fritt og forme egne liv – men med respekt for andres liv og behov. Denne friheten omfatter de sosiale, kulturelle, intellektuelle og åndelige aspektene i et menneskes liv, så vel som de materielle.

Å sikre mangfoldet krever gjensidig forståelse, respekt og aktiv beskyttelse. Mangfold beskytter mot intoleranse, ekstremisme og totalitære styresett, og er en uunnværlig kilde til inspirasjon og fornyelse. Det må imidlertid aldri benyttes som et påskudd til å stille spørsmål ved menneskerettighetene. Miljøpartiet De Grønne tar avstand fra negativ diskriminering. Vi legger til grunn at ingen samfunn eller kulturer er statiske og entydige, og at alle har potensial for positiv utvikling.

Vi avviser forsøk på å sette alle fra et område eller en kultur i samme bås. Miljøpartiet De Grønne vil kjempe mot alle former for rasisme. Vi setter personlig frihet høyt, men da en grønn frihet der solidaritet og medfølelse setter grensene for individuell frihet – ikke omvendt.