I Strömstad venter beboere på den store smellen!

Publisert 17.10.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Arkivfoto: Sfm.no

Vårt arkivfoto viser indre del av Oslovägen i Strömstad. Det handler om hovedveien inn til byen fra E6 i nord. På denne veien er det ganske stor trafikk til ulike tider på døgnet, og mye av trafikken går til og fra bil- og passasjerfergene mellom Norge og Sverige over Ytre Oslofjord (Colorline/Fjordline).

Lite synlig politi

Til tross for meget klare skiltinger av både fartsgrenser, bussholdeplasser, klare markeringer av flere fotgjengerfelt og utkjørsler på Oslovägen, så tar mange kjørende overhodet ikke noen som helst hensyn. Busser, lastebiler, personbiler og motorsykler, bryter hver eneste dag og hele døgnet fartsgrensen hvor den nå er nedsatt til hhv. 30 og 40 km/t. Det rases ofte opp i 80-100 km/t, noe som er helt sansløst.

På nattetid og særlig i helgene, drives det rene kappkjøringer blant billister av ulike slag, på motorsykler og på trimmede mopeder, gjerne 3-4 i bredden. Politiet er nesten aldri synlig på denne veien, og det vet de som kjører villmann, og uten hensyn til verken fotgjengere eller kjøretøy som måtte komme fra sideveier og parkeringsplasser. Flere yrkessjåfører i byen bekrefter villmannskjøringen. Oslovägen er riktignok en forkjørvei, men det betyr ikke at det derfor er fri fartsgrense.

Fartsdsempere eneste utvei

Nå må noe gjøres før det bærer skikkelig galt av sted. Nordmenn er slettens ikke bedre når de besøker grensebyen. Mange kjører som galninger, og blinklys vet mange ikke hva er for noe, eller hvordan de skal brukes – særlig i rundkjøringer. For å få bukt med problemet må kommunen nå sørge for at det kommer tydelige fartsdempere. Man kan ikke bare tenke på grensehandel og klingene mynt i kassene. Trafikksikkerheten er like viktig å ivareta.