Svein Otto Nilsen PP: – Polske Jan er en av mange som blir funnet død i sin leilighet

Publisert 22.4.2024
Foto: Privat

Det er trist å lese i Ukeadressa 20 april om polske Jan som ble funnet død 7. november 2022 i sin leilighet i Trondheim.  Den 64 årige mannen har ligget død svært lenge. Jeg skjønner godt at hans bror i Polen er skuffet over at hverken Trondheim kommune eller NAV har tatt kontakt med Jans nærmeste i Polen. Hva slags ansvar har kommunen for å unngå at kommunale leietakere blir liggende døde i sin leilighet i mange måneder?

Svanholm og Vigdal Gravferd har tidligere uttalt til media at de var bekymret for utviklingen og forteller at det blir stadig vanligere at døde personer blir liggende i tre uker og opp til flere måneder før de blir funnet. Fra tidligere har dette vært et Oslo-fenomen. Nå skjer det i økende grad i Trondheim også. Dette viser at det offentlige systemet må ha et opplegg som fanger opp når folk ikke hever trygd, betaler husleie eller ikke gir livstegn fra seg på annen måte.

Dersom noen ikke har gitt livstegn fra seg på en stund, så bør alarmen gå innenfor det som er mulig og det som er innenfor loven. Ensomhet er i ferd med å bli vårt tids største helseproblem. Folk bryr seg ikke om andre enn seg selv. Det er en skam at man ikke har en form for sikring som gjør at man unngår at personer ligger døde i sin leilighet i flere uker / måneder. I ukeadressa gjaldt det polske Jan som i dag har fått sitt gravsted på Tilfredshet kirkegård.Jeg håper virkelig at man har tatt vare på  noen av tingene til den avdøde slik at familien i Polen kan få noe tilbake.

Dette er gjenstander som er betydningsløse for andre, men kan være affeksjonsverdi for familien. Vi får virkelig håpe at bobestyrer og skifteretten har gjort sin jobb med å bringe eiendelene tilbake til den nærmeste familie og ikke bare har kastet alt uten å innhente opplysninger om nære familie i Polen.

Svein Otto Nilsen
Bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet