Syklister er ”myke” trafikanter!

Publisert 13.2.2019
Foto: Colourbox

Syklister er å regne som myke trafikanter, på linje med gående, og rullestoler – med eller uten strøm! Det er en grunn til at det mange steder er anlagt gang- og sykkelvei. Muskeldrevne kjøretøy – uansett antall hjul – er myke trafikanter. De har som regel ingen annen beskyttelse enn hjelmen. Det sier seg selv at et møte med flere tonn stål har en ganske tøff konsekvens.

Når en syklist langs Mosseveien så velger bort en utmerket gang- og sykkelvei, for så å trakke i vei i kollektivfeltet – til hinder for den motoriserte trafikk – er det helt på sin plass med en 7.000 kroners bot! Det er politiet som har helt rett her. Å unnskylde seg med at gående, hunder og barnevogner er til hinder for syklister som vil holde høy fart, er rett og slett helt vanvittig! Hvis syklister har det så inn i svarte skauen travelt, kan de heller velge bilen!

Det skjer stadig uhell, farlige situasjoner – og dødsfall – rundt om i landet, pga. at syklister tviholder på retten til å rote seg ut på BILVEIEN. Er det ikke snart på tide å fornye gamle regler og oppfatninger som stammer fra velocypedenes og hestedrosjenes tid? Myke trafikanter SKAL holde seg atskilt fra motorisert trafikk! Der det ikke finnes gang- og sykkelveier, må jo syklister – vel å merke en og en på rekke – kunne forsere vanlige landeveier, og være pålagt å følge med og vike for buss, taxi og biler som kommer bakfra, og ikke skal hindres!

Dette må Vegdirektoratet og Samferdselsministeren rydde opp i. Sjåfører som blir hindret – og dermed bygger opp sinne og frustrasjon, – er ikke bra for noen. Og det er helt forståelig at det skjer, så lenge tullete regler tillater myke trafikanter å bruke veier og felt som er beregnet for motoriserte kjøretøy med reg. nr. Myndigheter – lag nye og skjerpede regler for fornuftig bruk av sykkel!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.