Ta «White Coat Syndrom» på alvor!

Publisert 9.10.2020
Illus.foto: Colourbox

Man skulle tro og i det minste kunne forvente at alle leger, visste hva et «White Coat Syndrom» er , ikke minst hva det betyr for ganske mange. Mennesker som sliter med et slikt syndrom, har fått seg foreskrevet blodtrykksmedisiner som de kanskje ikke skulle ha hatt. Blodtrykket til slike viser ofte langt høyere verdier ved en legens måling, og særlig om målingene foregår under stress hos både lege og pasient, noe som ikke er uvanlig i dagens ganske så stressende og hektiske samfunn der all tid handler om penger og fortjeneste.

Det burde i en forbindelse som denne være godt kjent for alt helsepersonell at måling av blodtrykk, skal foretas under rolige forhold. Legen eller den som måler blodtrykket, skal sørge for at pasienten er helt avslappet. Det blir ofte ikke tid til avslapping under en legetime på knappe 10-20 minutter. De som lider av «White Coat Syndrom» blir faktisk nervøs og får angst bare de ser en blodtrykksmåler. Da stiger både puls, adrenalin og blodtrykk. Flere med slik angst har bekrefter at blodtrykket deres har steget fra rundt 145 til over 200. Målinger foretatt i etterkant og i roligere omgivelser, har vist helt normale resultater.

En pasient med «White Coat Syndrom» har fortalt til sfm.no at fastlegen ikke tok problemet på alvor før etter nesten et år. Under det aktuelle året gikk vedkommende på blodtrykksenkende tabletter, og som pasienten senere fikk beskjed om å stoppe med da syndromet var blitt kjent for legen. En måned etter stoppen med blodtrykkssenkende tabletter, var fortsatt pasientens blodtrykk helt normalt for alderen. Sfm.no spør nå om hvor mange det finnes rundt omkring som er blitt feilmedisinert, og grunnet ren uvitenhet om «White Coat Syndrom». Det er på tide at alt helsepersonell får kunnskap om dette syndromet og tar problemet på alvor, og en stor takk til de som allerede vet det og gjør det.

Jan Hansen
Frilansjournalist MNJ/IFJ