Tanker omkring Grunnlovsdagen

Publisert 18.5.2020
Foto: Sfm.no (Innfelt: Wikimedia)

Det er vel ingen dag som det snakkes mer varmt og entusiastisk om Norges Grunnlov og vår frihet enn 17. mai. Ikke minst fra politikerhold. Men hvor mange av dem som egentlig mener og kan stå for hva de roper hurra for? Jeg er redd for at der dessverre finnes en god del hykleri – en god del tankeløshet – og et spill for galleriet.

Jeg sikter til alle de gangene norske politikere med regjeringene i spissen de siste 40-50 årene, – mer enn noen sinne tidligere – bevisst eller ikke har tråkket tungt på Grunnloven og satt en rekke av de grunnleggende paragrafene ut av spill. Det kan vel hovedsakelig sies å ha startet for alvor under regjeringen Brundtland, da Norge ble trukket inn i Schengen-avtalen rett og slett bak folkets rygg. Dette åpnet vårt land for fri ferdsel over våre grenser med alt det ytterst negative det har medført, og som burde være ganske lett å forutsi.   Øst-europeiske tyveribander og ransmenn har tatt for seg verdier for millioner og har skadd mange tilfeldige norske borgere i sine egne hjem.

Dette – og mye annet – har ikke sett ut til å ha gjort noe inntrykk på politikerne som i beste fall har kommentert det hele med et sløvt skuldertrekk. For de har nemlig mer på programmet – ikke minst under dagens regjering. Flere viktige områder innen vårt arvesølv gid bort til styre og drift fra utlandet – bl.a. norsk jernbane og vannkraft. Regjeringen ønsker også å lirke Norge ut av sin frihet og inn i en ny union – EU.   Dette har hittil vært gjort trinnvis ved finurlige små skritt. Men disse skrittene har likevel for lengst medført overstyre fra Brussel – altså fra en annen hovedstad enn norske Oslo! Har disse politikerne og egentlig kjennskap til vår Grunnlov når de bare med noen pennestrøk og ærbødige nikk overfor EU godtar ethvert mer eller mindre meningsløst EØS-direktiv. Dem er det etter hvert blitt skremmende mange av – som dels setter norske lover til side!

Slike politikere kaller seg folkevalgte, men folket har aldri gitt dem fullmakt til å legge seg under pålagte lover fra en union vi ikke er medlem av, og som klart viser at et solid flertall av det norske folk slett ikke vil inn i.

Når Norge er utmeldt av Schengen-avtalen og de fleste av EØS-direktivene er strøket og ugyldiggjort i Norge, og vi igjen har full kontroll over så vel jernbanen og vannkraften, m.m., kan politikerne med hånden på hjerte rope et ekte HURRA for 17. mai! De hurra-ropene vi i dag hører er nok for en stor del temmelig falske! Det norske folk lures gradvis av sine såkalte «folkevalgte» til å si farvel til sin frihet!

Wilfred Høsteland