De tar i hvert fall ansvar!

Bergen. Publisert 18.3.2017

Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox

Man får daglig servert de rene advarsler og negative skremsels-omtaler om de såkalte populistiske partiene som stadig vokser i flere europeiske land. Men man får sjelden eller aldri presentert en skikkelig analyse om hvorfor disse partiene oppstår og stadig vokser. Jeg vil tro at folk flest egentlig vet hvorfor. I utgangspunktet har det sin årsak i det meningsløse Schengen-samarbeidet i Europa. Dette samarbeidet har også vært en ulykke for Norge – ja egentlig den største og dyreste katastrofen for landet siden 2. verdenskrig.

Glem ”fremmedfrykt”

La oss nå glemme det idiotiske begrepet «fremmedfrykt»! Det er venstresidens måte å godta landenes avnasjonalisering på. Vi vet så sørgelig godt hva dette har ført til både for Norges del og andre Europeiske lands del: En bokstavelig talt grenseløs og ukontrollert innvandring – bl.a. av kriminelle elementer som har fått herjet ganske vilt de senere årene. Oslo står som Norges beste (eller verste) dokumentasjon på utviklingen som venstresiden benekter og unnskylder: Nemlig at 1/3 av Oslo’s befolkning nå dels er innvandrere eller av såkalt utenlandsk opprinnelse. 1/3 er neimen ikke småtterier! 

Og flere av skolene i Oslo domineres fullstendig av innvandrerbarn noe som også har ført til at etnisk norske elever har blitt tatt ut av skolene av sine foreldre. Dette har selvsagt ikke noe med rasehat å gjøre, men av en fremmedgjøring av vårt eget miljø. Sverige har også ført en helt hodeløs innvandringspolitikk som de for lengst har fått føle konsekvensene av. Stikkord er bl.a. Malmø og nå også Stockholm. Tyskland er begynt å våkne fra dvalen etter at innvandringen også der har tatt fullstendig overhånd.

Holder munn om kostnader

Og legg merke til at vi – etniske norske borgere og skattebetalere – har aldri fått det endelige kostnadstall for all innvandringen. Grunnen er nok at det er landets overlegent største utgiftspost, som nå er blitt så høy at rikspolitikerne ikke tør å offentliggjøre tallene! Men tallene har ved flere anledning og fra flere hold vært dokumentert grundig i nettavisen Samfunnsmagasinet – en avis som tydeligvis tør å tale der andre tier. Det er altså dem som aldri har ytet noe som helst for Norge som lever godt på våre skattepenger – bl.a. på de pengene som våre pensjonister har krav på og aldri så langt har fått!

Jeg lar dette stå som noen apropos til hvorfor de såkalte populistiske partiene har oppstått og stormer fremover både i Nederland og Frankrike. Flere land følger nok etter hvert. De vil ikke at millioner på millioner av sosialsnyltere og mulige muslimske fanatikere skal få større og større makt og dominans. Det er nemlig i ferd med å skje – enten man vil se det eller ikke!  De nevnte partiene tar i hvert fall ansvar – de vil bevare sine land og folk fra å bli underlegne i sine egne land!  Det vil nemlig skje om noen årtier hvis galskapen ikke stoppes!  La oss jo før jo heller komme oss ut av Schengen og få bevoktete grenser før det er aldeles for sent!