Taxi-næringen må reddes!

Publisert 24.5.2019
Foto: Sfm.no

Solberg-regjeringens meningsløse planer om å frigi taxi-løyver til alle og enhver i de større byene, er ren skjær galskap – i likhet med de fleste andre av regjeringens såkalte reformer. Både publikum og bransjen ønsker mer trygghet når det gjelder taxi, og det er ikke bare å sette et TAXI-skilt på taket og starte opp for seg selv!

De mest seriøse selskapene som f.eks. Bergen Taxi og Oslo Taxi og ditto selskaper i de andre større byene, setter større krav til sine sjåfører enn de andre selskapene. Og vi som bruker en del taxi og som til tider mer eller mindre uønsket må kjøre med andre selskaper enn de nevnte, har sannelig fått merke forskjell på både kundebehandling og når det gjelder å være godt kjent i byene.  Der er klasseforskjell! Vi ser også når det gjelder pasientkjøringen for en utrolig forskjell der er fra da de opprinnelige nevnte taxi-selskapene hadde denne kjøringen og til dem som har den i dag.  Det er to forskjellige planeter!

Der har forekommet økonomiske kriminelle handlinger og annet innen visse andre selskaper. Og når det gjelder pirattaxi-virksomheten, står politiet ganske maktesløs grunnet manglende resurser – der også. Politiet vet stort sett hvilke biler som er pirat-taxier, men har sjelden muligheten til å gripe konkret inn.  Mange steder i utlandet blir slike biler konfiskert, og eierne straffet. Her i landet vet alle (?) at det ofte dreier seg om biler som er i dårlig stand, og sjåfører har utøvd vold mot passasjerer flere ganger. Men dette må jo passasjerer som velger slik transport egentlig regne med kan skje. Historiene forteller sitt.

Taxi-næringen er en alvorlig sak – det er snakk om både et tillitsforhold mellom passasjerer og sjåfør, og det er snakk om sjåfører som har trygge biler og som er kjent i de områder de har sitt arbeidsområde. Ved å frigi taxi-næringen til hvem som helst som måtte ønske det, er ren skjær galskap. Nå har vi ikke akkurat vært så vant med at Solberg-regjeringen snur å tar til vettet i noen sammenhenger – de vet visstnok alt så mye bedre enn alle andre. En ny regjering vil i tilfelle få svært mye å reversere allerede, og det vet vi at spesielt Senterpartiet har gitt uttrykk for at de vil.

Saken om å ødelegge taxi-næringen (for det er jo det det er snakk om!) – er enda ikke avgjort, og kan enda stoppes. Her må alle gode krefter jobbe hardt for å forsøke å stoppe dette. Det er ikke blåruss-broilerne i Høyre og FrP som skal bestemme hvordan en så fundamentalt viktig sak som taxi-næringen skal drives videre i negativ retning. Vi forlanger å ha seriøse taxi-selskaper som kan jobben sin og som er idealister innen sitt viktige yrke! Det er ikke en oppgave for amatører! Vi skal ha oss frabedt legalisert piratvirksomhet innen taxi-næringen slik Høyre og FrP tydeligvis går inn for!

Wilfred Høsteland