En slakteferdig regjering. Tidenes mest totalitære og udemokratiske!

Bergen. Publisert 6.4.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: JH Media Arkiv

Jeg tror at de fleste som ønsket seg en borgerlig regjering ved forrige valg etter hvert ble svært skuffet. Man har vel stort sett gjennom årene forbundet Høyre og ikke minst FrP med individuell frihet, mindre byråkrati og mer demokrati. Så feil kan man altså ta! For hva fikk man? Tidenes mest udemokratiske og totalitære regjering som dolket sine velgere i ryggen gang på gang – rekorder i løftebrudd gjennom tidene.

Spesielt Høyre har snakket og snakket om såkalte reformer. Og det ene forslaget etter det andre av hva partiet kaller reformer – har kommet for dagen. Og i samme rekkefølge har flertallet av de involverte og det man kan kalle ekspertisen – slaktet forslagene fordi de rett og slett representerer tilbakeskritt og mengdevis av negative følger for folk flest. Likevel står disse Høyre-statsrådene for h.h.v. kommunaldepartementet, undervisningsdepartementer, helsedepartementet, justisdepartementet (FrP) og forsvarsdepartementet, frekt frem og storskryter over seg selv og sine egne giganttabber som de prøver å vri om til vellykkete og «nødvendige» reformer. De har tydeligvis ikke oppdaget at det er forskjell på en reform og destruktiv politikk med tvangstrusler for dem som ikke er enige. Og noe mer destruktivt enn Solberg-regjeringen har vel Norge neppe hatt i nyere tid.

Misnøyen og forbitrelsen er i dag stor mot sykehusreformen, politireformen, kommune/fylkesreformen, nedgraderingen av Forsvaret og det man får oppfatte som skolereformen hvor sykelige elever taper stort. Og den senere tiden – etter at Nasjonal Transportplan kom for dagen – ser vi at prestisjeprosjekter og Oslo/Østlandet prioriteres fremfor livsfarlige veier i vest. Samtidig trues NSB – vårt arvesølv – av utenlandske konkurrenter som ingen vil ha her i landet! Look to England – der gjorde regjeringen Thatcher i sin tid samme tabben!

Undertegnede er langt fra sosialist, og jeg ønsket meg også et regjeringsskifte ved forrige valg – aller helst uten Høyre som «kaptein». Når valget sannsynligvis i år står mellom pest og kolera, er jeg fristet til å ønske Støre velkommen – forutsatt at han vil stoppe galskapen fra de blåblå før den trer skikkelig i kraft – hvis han bare rekker det. Helst ville jeg ønske Senterpartiet og hans eminente leder velkommen. Vedum ser ut til å være Stortingets eneste partileder som har vettet i behold, og det gjør også svinaktig godt at han ergrer og bekymrer Høyre! 

Ellers får vi bare håpe på at visse småpartier som foreløpig dessverre bare er minipartier – også etter hvert får sjansen til å hevde seg på den politiske arenaen. Det er det velgernes oppgave å sørge for! Jeg sikter i første rekke til Moderatene og Kystpartiet. Og vær gjerne med på å dytte SP enda lenger oppover! Så nå gjenstår det å sørge for at det virkelig blir et GODT VALG i september. Fri og bevar oss i hvert fall for flere år med de blåblå! Den regjeringen er overmoden for slakt selv om kjøttet er uspiselig og må destrueres!