Til kamp mot bompenger

Publisert 11.2.2018

Av Terje Haugom
Samfunnsdebattant
Foto: Wikimedia

Det som før var et soleklart STATLIG ANSVAR – å bygge og drifte veier i Norge – er etter tusenårs-skiftet blitt mer og mer lagt over på bilistene. Makt-menneskene hos «myndighetene» har sett at – uansett hva de finner på – så finner nordmenn seg i det. Det er snart like mange bomstasjoner i Norge som det er lyktestolper! Kriminell griskhet i et samlet kommunestyre – landet rundt!

Dette går hardt utover vanlige folks økonomi. Barnefamilier blir særlig hardt rammet, fordi alle aktiviteter som barn og unge er med på, som oftest ligger en biltur unna. Likeså er de fleste avhengig av bilen for å komme til og fra jobb, og frakte de minste til barnehage, og ofte også skole. Handleturer krever også bruk av bil, bl.a. pga. sentralisering av forretninger i kjøpesentre. Med stadig flere bomstasjoner og økte takster – som i Bergen, hvor bystyret vil at bilistene skal betale mer og mer for flere bybane-traséer som bergenserne IKKE vil ha – blir det stadig vanskeligere for vanlige folk å få endene til å møtes. Nye bomringer på Jæren henger også som mørke, truende skyer over folket i regionen der.

Dette med bompenger er både absurde og kriminelle tiltak i kommunal regi! Hvordan KAN Fremskrittspartiet i regjering leve med et slikt gedigent løftebrudd? Hadde de hatt en antydning til ryggrad, så ville de KREVD et omgående opphør av absolutt alle bomringer i oljelandet Norge, og latt folk ha det like bra som i 50- og 60-årene! DE ville ikke blitt dumpet – uansett! I 50- og 60-årene vedkjente stat og kommune seg sitt ansvar for veiene, broene og tunnelene i landet! Og de gjorde jobben – UTEN BOMPENGER! Regjeringen og Stortinget VET at Norges økonomi fint tåler å være uten bompenger, og kan klare seg med de bilavgifter og drivstoffpriser vi har pr. i dag! UTEN å øke!

Men – de gjør ikke denne radikale endring som må til, fordi de møter INGEN MOTSTAND i folket! De fortsetter å mate oss med pga. «klima og miljø» så må bilistenes «straffes» slik! En kjempebløff som flertallet blindt tror på! Og så lenge «myndighetene» fortsetter dette feige kjøret mot den private og sviktende økonomi for folk flest, og ingen politiske parti er i stand til å forstå sin egentlige rolle som tjenere for folket, og dermed opphever bompenge-tyranniet, vil flere og flere bli tvunget til et liv i armod, – så dyrt som det også er å bo i Norge. Og må de selge/kondemnere bilen, mister staten enda flere inntektskilder – pga. eget røveri! Og med stadig stigende billettpriser på buss og bane, kommer kroken på døren. Og: Mht. bybanen i Bergen: Folket vil ha folkeavstemming! NEMLIG!