Til kommunestyret i Samnanger

Publisert 11.5.2020
Foto: Colourbox/Wikipedia

Noterer meg via NRK at Samnanger kommune vurderer å gå til søksmål mot tidligere ansatte i kommunens barnevern, og i forbindelse med noen barnevernssaker som kom skjevt ut og som fikk noen alvorlige følger og ettervirkninger for å si det mildt for flere familier.

Disse elementene som det her hentydes til, dog uten å nevne navnet på noen,(for dem kjenner jeg ikke til), så har dem nok funnet ut at i kommunen er de ansvarlig for de dem har som ansatt i alle sektorer. Da er jo kommunen skyldig i hva slike foretar seg i jobben, og det er nok det som man i dette tilfellet nå har erkjent i følge NRK.

Som følge av NRK sitt innlegg, så ser man at man heller ikke skal spøke overfor en kommunalansatt, og selv om man mener å kjenne vedkommende aldri så godt. Det fikk nok den ene av de involverte i NRK-innlegget merke på kroppen. Det merket vel også andre som har møtt elementene i barnevernet.

Men så må man vel også stille spørsmål ved dagens barnevern i denne kommunen. Har de lært noe av sine forhenværende ledere i tjenesten som overgikk seg selv, og som nå kanskje må stilles til ansvar også økonomisk overfor den kommunen de jobbet i for utlegg som kunne vert unngått?

Det er etter min mening (uten å kjenne til dokumenter her), helt på sin plass at man får en smekk på lanken når man er uærlig selv overfor sin egen arbeidsplass, og som går ut over kommunens beboere urettmessig. Dette bør få store konsekvenser for den enkelte. Det er helt klart at man må ta ansvar når man gjorde noe man ikke burde.

Uærlige handlinger/ påstander som omhandler barn – som man ikke kan bevise, bør selvsagt få konsekvenser for den enkelte som lyver for å beholde en jobb? Er det da så rart at man snakker om barnehandelsindustri i Norge?

Ellinor Nerbø
NBBO