Til statsminister, Stortinget og Regjeringen

Publisert 16.10.2019
Foto: Sfm.no

På Dagsrevyen den 30. sept. 2019 kom Abid Raja med krav om at norske myndigheter må hente til Norge IS-barn og mødre som oppholder seg i leire i Syria. Et fire års gammelt barn blir brukt som brekkstang fra Raja og en rekke andre personer og organisasjoner. Nå må Statsministeren skjære gjennom og hente disse barna og deres mødre til Norge, var hans krav.

Jeg vil komme med et ærlig og velment forslag til løsningen av denne saken. Norge har gjennom 50 år tatt inn mange titusener av pakistanere både da de kom hit som «turister» og senere gjennom årene. Det er for mange nordmenn uhørt at innvandrere og «turister» fra fremmede makter nå krever å bestemme norsk innvandringspolitikk.

Abid Raja, som selv er pakistaner og muslim, bør ha de beste muligheter til å påvirke pakistanske myndigheter til å gi innreise og varig opphold i Pakistan for både den mye omtalte fireåringen og hans mor og familie. Pakistan er et muslimsk land. Det vil være langt mer naturlig at de som frivillig vervet seg til den Islamske Staten – IS – og bidrog til å skaffe IS avkom til fremtidige muslimske samfunn nå får opphold i muslimske land, som f.eks. Pakistan eller Somalia. Det er naturstridig at disse miljøene får komme hit for å få ny grobunn og utvikle seg videre her. Det er jo kjent at det er det kristne Europa som er IS sitt mål å overta.

Jeg vil be norske myndigheter om å innse at her fortsatt er en del nordmenn som stadig klarere ser at vårt land er i ferd med å koloniseres gjennom representanter for fremmede makter. Denne utviklingen ønsker vi ikke, men vi blir heller ikke hørt når det gjelder vår rett til å bestemme vår egen og vårt lands fremtid. Det blir endog formulert og vedtatt straffelover som skal hindre vårt folk i å protestere mot en ny tid under fremmede herrefolk. Riksadvokaten har også lovet oss harde og normdannende straffer for våre ytringer. Da er nordmenns menneskerettigheter, og restene av Norge som et demokratisk samfunn, avviklet for godt!

For en tid siden kunne vi få med oss en debatt på NRK mellom pakistaneren Abid Raja, en representant for Afghanistan og en fra Iran som handlet om hvor mange migranter, asylanter og «flyktninger» Norge plikter å ta imot. Da kan vi bare erkjenne at vi har kommet langt som koloni for fremmede stater. Og dette er en villet politikk fra norske myndigheter gjennom flere tiår.

Norvald Aasen
6983 Kvammen