Tilbake til Høyesterett om ett år

Publisert 16.11.2018
Foto: Sivilombudsmannen
Kilde: Cisionwire

Aage Thor Falkanger går av som sivilombudsmann om drøyt ett år. Han går tilbake som dommer i Høyesterett, en stilling han har hatt permisjon fra siden juni 2014.

Aage Thor Falkanger er den femte sivilombudsmannen siden 1963. Han har vært lagdommer i Hålogaland lagmannsrett fra 1999 til 2007 og professor ved Universitetet i Tromsø fra 2007 til 2010. Falkanger har vært høyesterettsdommer i Norges Høyesterett fra 2010 og har hatt permisjon fra Høyesterett mens han er sivilombudsmann.

– Det har hele tiden vært meningen at jeg skal tilbake til Høyesterett. Av praktiske årsaker annonserer jeg min avgang som sivilombudsmann nå, selv om jeg blir sittende i stillingen mer enn ett år til, sier Age Thor Falkanger. Falkanger har vært sivilombudsmann siden juni 2014.

Stortinget har oppnevnt sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen og utnevnes for fire år om gangen.

Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, og bidra til at disse respekterer og sikrer menneskerettighetene. Sivilombudsmannen er en selvstendig og uavhengig instans med to oppgaver: Etterfølgende kontroll av forvaltningen på bakgrunn av klager fra enkeltpersoner. Forebygging av tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.

Du kan lese mer om oppgaver og virksomhet på nettsidene www.sivilombudsmannen.no