Trafikken dreper fortsatt mange

Publisert 17.6.2019
Foto: Colourbox

Veiene i Norge generelt, og i Hordaland spesielt, er av en slik standard at de er rene dødsfellene. Siden år 2000 har ingen andre fylker hatt så mange alvorlige trafikkulykker som Hordaland.  Årsakene er sammensatte.

Tungt trafikkerte veier og ferger man skal nå, kan være noe av forklaringen. Men hovedårsaken er et veinett som ikke er tilpasset den standarden som man bør forvente etter dagens behov.  Mange smale og svingete veier med dårlig dekke gjør det vanskelig for en bilfører å vurdere farlige situasjoner som kan oppstå. Spesielt gjelder dette på glatt føre.

Selvsagt har føreren et ansvar for å avpasse farten etter forholdene og ha sikker bil med gode dekk. Men, det fratar ikke politikerne ansvaret for den elendige veistandarden. Det har i alt for mange år vært et etterslep på bevilgninger til vei. Det gjelder vedlikehold av eksisterende vei og til å bygge nye veier. Lastebileierforbundet i Hordaland ønsker at veinettet skal gå utenom tettsteder, og dermed medvirke til færre trafikkulykker. Det må og bli lovpålagt for tyngre kjøretøy å bruke vinterdekk i vintersesongen.

Et effektivt tiltak for å redusere møteulykker dramatisk er å sette opp midtdelere. Argumentet om for smale veier er ikke holdbart. Da må man utvide veien. Som et av verdens rikeste land må vi være villig til å bruke penger på å sikre mennesker i trafikken. Når Sverige som har stor statsgjeld klarer dette, så er det noe som er riv ruskende galt med myndighetenes prioriteringer. Man kan ikke måle et menneskeliv i penger. Et liv tapt i trafikken er ett for mye. I år er det lokalvalg. Kampen mot trafikkdøden må få høyeste prioritet!

Jan-Ove Fromreide
Samfunnsdebattant

Redaksjonens merknad. Denne saken ble også publisert i 2011. Og her en påminnelse fra sfm.no i forkant av sommerferien. Gode ferie og kjør pent!