Tragedien E16 mellom Bergen og Voss.

Publisert 19.10.2020
Foto: Wikipedia

Denne delen av E 16 som er sterkt rasutsatt og det går jevnlige ras der, men ikke nok med det, jernbanen som går ved siden av vegen, der noe av vegen går i tunell under vegen og jernbanen gå også i tunell under vegen enkelte steder. Samferdselsministeren er klar over problemet, men gjør ingenting med det.

Statsministeren er rask til å sende milliarder av kroner ut av landet, men vedlikeholde og sikre rasutsatte områder, nei det gjør de ikke. For den Norske regjering er det viktigere å sende ut penger og sikre utlendinger et bedre liv i Norge på bekostning av den innfødte som regjeringen bare bryr seg om når det er valg. Om det skulle gå liv på denne vegen, eller at folk skulle bli drept om toget plutselig skulle bli utsatt for et ras i en av de lenger tunellene på strekningen, er det å beregne som drap, der både statsminister og samferdselsminister er skyldig.

Å utsette utbedringen av veg og jernbane på strekningen er å spille russisk rulett. Jeg har selv kjørt der både da jeg flyttet til Bergen og når jeg flyttet fra. Jeg har kjørt taxi der. Jeg vil minne om Grunnlovens § 49, som sier klart at politikerne er ansatt av folket og når folket som bor i Bergen lever farlig når de reiser enten med bil eller jernbane mellom Bergen og Voss, så plikter regjeringen å ta tak i problemet. Det er et alvorlig tjenestebrudd av regjeringen å ikke få i stand denne traseen nå. I tillegg samtlige av andre rasutsatte områder.

Jeg ringte departementet for å få en utredning hva de har tenkt å gjøre med denne problematikken. Han svarte meg at den går på neste transportplan marsj neste år, da de vil utrede E 16, men det har blitt så mye dyrere, men de vil utrede det, men de trenger penger. Jeg svarte da at om ikke Samferdselsministeren vil bli tiltalt for drap, skal de kreve at Finansdepartementet overfører midlene som trengs. Jeg svarte videre at jeg med dette etter Grunnlovens § 49 gir dem klare ordre på vegne av folket å umiddelbart sette i gang.

Når statsministeren sender milliarder ut av landet, uten folkets velsigning, så har dere penger til dette også. Når de ikke har penger til dette, har de ikke penger til å hente en eneste økonomisk asylsøker fra Moria leiren, eller andre leire. Her plikter regjeringen å ta Norge først. Alle utbetalinger av oljefondet skal godkjennes av folket med en folkeavstemning. Unntagen til dette krav er når penger skal brukes til vedlikehold og utbygging av infrastruktur, som bl. annet sikrer rasutsatte steder fra at ras skal skje, som E 16 og jernbanen mellom Bergen og Voss.

Hans Bauge
Samfunnskritiker
Tidligere Folkets røst