Trondheim kommune lar utleieboliger stå tomme

Publisert 18.5.2020
Foto: Sfm.no

Trondheim kommune lar utleieboliger står tomme og belaster andre kommunale leietakere for utgiftene. Politikerne i Trondheim skal snart behandle Bolig-politisk plan. Boligpolitisk plan skal være kommunens strategiske plandokument for den generelle og sosiale boligpolitikken.

Det er mange år siden Trondheim kommune har hatt en sosial boligpolitikk ettersom nesten alle utgifter i dag blir belastet leietakerne. Husleiene er ikke langt unna vanlig leie på det private markedet.

Det er et faktum at svært mange kommunale boliger i Trondheim står tomme i lengre tid. Jeg har som bystyrepolitiker tatt opp problemet med tomme leiligheter mange ganger. Jeg har hele tiden tenkt at Trondheim kommune taper store inntekter ved å ha kommunale leiligheter tomme, men nå har jeg fått svaret.

Trondheim kommune belaster de andre kommunale leietakerne for de leilighetene som står tomme. Det spiller derfor ingen rolle for kommunens økonomi at leiligheter står tomme så lenge de andre leietakerne får påplusset sine husleier de kostnadene disse leilighetene utgjør.
Dette gjør nok i tillegg at leilighetene kan bli stående tomme lengre enn det som er nødvendig.

Jeg vil spørre direkte:
Har en kommune virkelig lov å belaste andre leietakere for de utgifter som man får ved å la kommunale leiligheter stå tomme?

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre

Redaktørens merknad: Dette er jo helt vanvittig å gjøre av en kommune. Hvorfor i all verden står disse boligene tomme, og på toppen belastes andre leieboere for inntektstapet? Hva i alle dager er dette for vanstyre av kommunale eiendommer, og ser ikke økonomiansvarlig for kommunen at dette er helt bak mål? Flott at dere i Pensjonistpartiet stiller slike spørsmål og belyser slike saker som dette. Red.