Trondheim kommune må etablere eget mobbeombud

Publisert 19.2.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ny rapport om skolene i Trondheim legges fem for formannskapet i neste uke hvor mobbing har skutt i været.
Andelen elever som sier at de har opplevd å bli mobbet på 7 har økt voldsomt. Oppvekst- og utdanningsdirektør, Lasse Arntsen, er tydelig bekymret i saksframlegget. Flere politikere i Trondheim bystyre derav ordføreren har tidligere påpekt at mobberen må tas bort fra skolen.

Jeg er mere spent på om de samme politikerne vil støtte et forslag om å ansette eget mobbeombud i Trondheim. Det første mobbeombudet i Trøndelag ble ansatt i september 2018 i en stillingsressurs på 100 prosent. Budsjettet til ombudet var på kr 100 000,- pr år som skulle dekke alt av reiser, overnatting, opplæring, læremidler og annet forbruksmateriell. Mobbeombudet i fylket har en meget viktig jobb og arbeider ut fra å gjøre mobbeombud rollen kjent og ombuds-tjenesten tilgjengelig for flest mulig barn og unge i Trøndelag.

Dessverre så har mange fremdeles lite kjennskap til at det finnes et mobbeombud. Ombudet må spille på lag med flere slik at ikke saker stopper opp hvis ombudet blir syk eller har ferie ettersom mobbeombudet i fylke i dag er alene om arbeidsoppgavene. Pensjonistpartiet ser det som viktig at Trondheim kommune må se på muligheten for at man kan opprette eget mobbeombud som kan ha et nært samarbeid med Ombudet for helse, omsorg og oppveksttjenester samt spille på lag med mobbeombudet i Trøndelag. Først da kan mobbeproblematikken bli løftet opp og man kan finne gode løsninger.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre