Trygdebiler er et nødvendig gode for mange

Publisert 11.4.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

I Januar 2015 kom det nye regler for å få trygdebil. Nå skulle bare uføre og syke få trygdebil hvis man hadde arbeid eller var under utdannelse. Dette har resultert i at de mange uføre som er for syke til å få en slik bil ikke lenger oppfyller kravene.  Dette gjelder også uføre som har hatt trygdebil før.

Hjemmet deres oppleves som et fengsel når de ikke lenger kommer seg ut på egenhånd, men må være avhengig av venner og familie. Det er heller Ikke alle som klarer å bruke offentlige transportmidler eller som har kollektivtransport der man bor.

Det virker som at politikerne i 2015 ønsket at folk skal bli mer hjelpetrengende enn nødvendig, eller så trodde de ikke at de uføre er for syke til at de trenger egen bil for å bryte en isolert tilværelse. Jeg har mange eksempler på dette. Det er smålig av politikerne på Stortinget ønsket å ta fra syke dette hjelpemiddelet til å greie seg selv i hverdagen.

Som Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting er dette absolutt et sentralt tema, og jeg vil så langt det er mulig fremdeles påvirke dagens AP/ SP-regjering  til å komme på banen. Dette må bli endret slik at de som fortjener trygdebil igjen, vil få mulighet til å få det uansett om man er i arbeid eller under utdannelse.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting