TV2 og «Norge bak fasaden»

Publisert 1.3.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er helt greit at TV2 har noen programmer hvor man setter søkelyset på skjevheter i det Norske samfunnet. Denne gangen satte de «søkelyset» på norsk barnevern i programmet «Norge bak fasaden». Likevel har jeg et lite stikk å komme med i denne forbindelsen.

Det var noe tvetydig det de hadde å komme med. Det var ikke søkt nok i hele materien hos denne barnehandelsindustrien. Skulle man først si A, så burde man fått med seg hele alfabetet som handler om denne barnehandelen. Men litt fikk man med seg, og litt «kritikk» var helt på sin plass, men denne ble det alt for lite av. Men når jeg først sier A, så er nok situasjonen den at selv TV2 vet nøyaktig hva jeg vet om norsk barnevern. Her ser jeg den svakheten at hadde man spurt så, kunne Norge fått en enda større viten om hva disse offentlige elementene VIRKELIG GJØR med folk og deres avkom. At de ikke skyr noen midler for at det begås både drap og selvmord i norsk barnevern, uten at noen får stå til ansvar for de handlinger som begås!

Dette programmet skjøt seg selv i foten slik jeg ser det. De som fra «element-tjenesten» som deltok og fremstod slik de gjorde, sier meg bare at her prøvde de å holde maska tydelig nok. Dette programmet ble selvfølgelig svært slapt slik man har sett hva som egentlig hos norsk barnevern. Man ønsket å sette fokuset på det barnevernet mener er en «god jobb», og svært lite av å ta til seg elementær kritikk. Skjønner også at programlederne ser at om de ikke gikk «forsiktig frem», kunne dette snart få en vending mot dem selv? Det er ingen selvfølge at de ikke kunne fått den mot seg om barnevernet ville det om de hadde barn selv.

Selv om man i TV2 vet at norsk barnevern har store svin på skogen, så tør dem ikke være så tøffe i fremtoningen sin slik de var det for en tid tilbake, da de gikk langt ned i materien i saker de tar opp. Altså norsk barnevern tørr ikke ta tyren ved hornene slik at det sitter hos folket slik at man ser «riset bak speilet» som barnevernet bruker, hvor ødeleggelse og familieknusing gir penger lommene for spesielt utvalgte, hvor en del utvalgte har samme type «problemer» som man mener at familien til barnet har. DA er altså alt i skjønneste orden. Men familien som rammes gir de blaffen i.

Ellinor Nerbø