U-hjelp på bekostning av det norske samfunnet

Publisert 30.4.2021
Foto: Colourbox

Det stilles spørsmål om hvorfor Norge sender U hjelp til land som Kina, ja også til andre nasjoner i fjerne verdensdeler som selv har store naturressurser som USA stjeler fra disse landene, når norske veger forfaller både i Vest og nord. I nord er vegene der mange steder så dårlig at melkebilene ikke kommer frem, eller skolebussen kan ikke kjøre.

Slik er mange veger i Nord Norge, om man i det hele tatt kan kalle dem veger, men kun at disse har blitt redusert til noen gjørmehull, eller på Vestlandet E 16 mellom Bergen og Voss, der folk som skal bevege seg på denne rasutsatte vegen og hva med jernbanen som går ved siden av, der passasjerene på de tog som kjører Vossebanen som går nettopp også i det rasutsatte området, at hver gang det går ett tog enten til eller fra Bergen, at passasjerene reiser på dødens strekning, og er ikke klar over at de tar sjanser på om de vil overleve ferden.

Jeg mener at samtlige som har sittet som Samferdselsministre som ble opplyst om rasfaren, skulle ha blitt stilt for riksrett, for ikke å ha ordnet opp i forholdene med veg og bane. I stedet konsentrerer seg om jernbanen på Østlandet. På 90 tallet vedtok Stortinget å bygge Ringeriksbanen. Altså det vedtaket skjedde for ca. 30 år siden og enda er denne ikke engang påbegynt. Den skulle ha trase fra Sandvika over Sollihøgda og Sundvollen. Skulle gjøre reisen til Bergen 1 time raskere enn i dag. Så har vi Nord-Norge banen som nylig er vedtatt, der Samferdselsminister Hareide var sur på Stortinget at de var så frekke å omgå regjeringen, selv om Stortinget har rett til å gjøre dette, men regjeringen kan ikke omgå Stortinget og etter Grunnlovens § 49 kan ingen av dem omgå folket, bare for å få det sagt.

Hva er det 2 statsministre har gjort, Bondevik og Solberg. Joda, Bondevik ga Yasir Arafat pengegaver opp i millionbeløp, men Erna Solberg er verre. Hun har gitt Kina og andre stater i Afrika oppi milliardbeløp. Afrika som har så mange kilder til rikdom. Mye av det var nå stjålet av USA. At Erna Solberg gjorde det, var for en ting å kjøpe seg vennskap med Kina og å få FN til å kaste sine øyne mot Norge. Så snille Norge er, der kan det vel ikke være noen nød. Det er bare ett navn på en slik handlemåte fra Norske politiker, nei 2. For det første er den norske stats pengefond, kalt statskassen eiet av folket. Da blir det underslag det Solberg driver med.

Jeg har før tatt opp hvem som er staten. Det er det norske folk og etter Grunnlovens § 49, skal alle slike pengegaver klareres med folket ved en folkeavstemning. At Erna Solberg viser verden hvor snille Norge er, for å tekkes FN, for at Norge skal få en plass i FN, er dette korrupsjon. Barnefamilier og eldre lider stor nød og veger raseres og at det heller ikke er noen brukbar infrastruktur i Norge. Vegene forfaller. Jernbane, er heller ikke noe å skryte av. Fra Oslo eksisterer bare Bergensbanen, Sørlandsbanen og Dovrebanen, med jernbane fra Trondheim kun til Bodø og denne siste jernbanen er som museumsjernbane å regne. Denne museumsbanen må oppgraderes.

Bygging av Nord-Norge banen må settes i gang nå, men den skal ikke bare gå til Tromsø, den skal helt til Kirkenes. Man heiser fremdeles det norske flagg i Kirkenes, og da skal Kirkenes inn i dette prosjektet. Det har kommet meg for øre at russerne planlegger en jernbane fra Murmansk til Kirkenes. Ringeriksbanen som ble vedtatt for 30 år siden, skal også settes med byggestart nå. Hva så med Follobanen? Så er det en del sidebaner som er nedlagt. Disse skal oppgraderes og gjenåpnes. Vi skal ha gods og persontrafikk over på jernbane, helst over hele landet. Det skal også være en folkeavstemning på dette. Det snakkes så veldig om miljøtiltak i Norge. Jernbanen er mer miljørettet enn vogntog og busser, selv busser med biodiesel forurenser mer enn tog. Der togene kommer, kommer det også større bosetning. De stedene som mistet toget, har fått sine områder fraflyttet.

Hans Bauge
Samfunnskritiker